L’Ajuntament de Molins de Rei reclama no pagar 408.552,50 € a l’estat espanyol, en aprovar-se una moció presentada per la CUP

En el ple municipal del 22 de setembre de 2011 s’ha aprovat una moció (que us adjuntem) presentada per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en […]


En el ple municipal del 22 de setembre de 2011 s’ha aprovat una moció (que us adjuntem) presentada per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en la que es demanava que l’ajuntament reclami a l’estat espanyol el no pagament dels 408.552,50 € reclamats per les bestretes de l’any 2009. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

L’Ajuntament també s’ha compromès a estudiar formes de reclamació judicial per evitar el pagament d’aquests diners, i a coordinar aquestes accions amb els altres municipis dels Països Catalans que han expressat la mateixa reclamació.

Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Molins de Rei, ja hem denunciat en diverses ocasions que el sistema de finançament dels ajuntaments és totalment injust i pervers; i que en última instància la principal perjudicada n’és la Vila. Aquesta perversió es produeix quan, per una banda, els ajuntaments han de nodrir-se de l’impost sobre la construcció i sobre la plusvàlua (que no és més que un impost sobre l’especulació), i que provoca que a la pràctica els ajuntaments tinguin més finançament com major sigui l’especulació i la construcció. I, per altra banda, que l’Estat transfereix als municipis una quantitat de diners que es calcula, entre d’altres pel volum de població, però que depèn dels ingressos –i de les previsions d’ingressos- que l’Estat fa respecte els impostos que recapta, com l’IRPF i l’IVA. A més, aquests càlculs no tenen en compte la quantitat ni la qualitat dels serveis que els ajuntaments ofereixen a la població.


Enguany que s’han tancat els comptes de l’exercici de l’any 2009, l’Ajuntament de Molins ha de tornar, segons ha donat a conèixer l’Estat espanyol, 408.552,50 € euros, una xifra difícilment abordable amb els actuals pressupostos i les retallades d’ingressos de les arques municipals, que a més es sumen a la quantitat que l’Ajuntament ja està retornant a terminis a l’Estat, corresponent a l’exercici de 2008, que pujaven a 526.430,16 €.

Per tot això, des de la CUP estem satisfets de la unanimitat del ple municipal a l’hora de declarar-nos insubmisos fiscalment a l’estat espanyol. Aquesta mesura és bàsicament simbòlica ja que l’estat té mecanismes suficients per descomptar aquests diners de futures aportacions però creiem que és positiu que es doni a conèixer davant de la ciutadania una part més de l’espoli fiscal que patim per part de l’estat espanyol.

Esperem que el nostre ajuntament, conjuntament amb d’altres que s’han posicionat de forma similar, es posi a treballar de forma activa per aconseguir guanyar la batalla judicial i política i aconseguir el no pagament.

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) PER MILLORAR EL MODEL DE FINANÇAMENT LOCAL I REBUTJAR L’ESPOLI FISCAL

 

Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Molins de Rei, ja hem denunciat en diverses ocasions que el sistema de finançament dels ajuntaments és totalment injust i pervers; i que en última instància la principal perjudicada n’és la Vila. Aquesta perversió es produeix quan, per una banda, els ajuntaments han de nodrir-se de l’impost sobre la construcció i sobre la plusvàlua (que no és més que un impost sobre l’especulació), i que provoca que a la pràctica els ajuntaments tinguin més finançament com major sigui l’especulació i la construcció. I, per altra banda, que l’Estat transfereix als municipis una quantitat de diners que es calcula, entre d’altres pel volum de població, però que depèn dels ingressos –i de les previsions d’ingressos- que l’Estat fa respecte els impostos que recapta, com l’IRPF i l’IVA. A més, aquests càlculs no tenen en compte la quantitat ni la qualitat dels serveis que els ajuntaments ofereixen a la població.


Enguany que s’han tancat els comptes de l’exercici de l’any 2009, l’Ajuntament de Molins ha de tornar, segons ha donat a conèixer l’Estat espanyol,
408.552,50 € euros, una xifra difícilment abordable amb els actuals pressupostos i les retallades d’ingressos de les arques municipals, que a més es sumen a la quantitat que l’Ajuntament ja està retornant a terminis a l’Estat, corresponent a l’exercici de 2008, que pujaven a 526.430,16 €. 


Cal tenir en compte a més, que l’Ajuntament de Molins de Rei assumeix en moltes ocasions competències que no li són pròpies i que paga dels impostos dels ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei. Serveis que hauria d’assumir la Generalitat o l’Estat. Com també cal tenir en compte, la gran quantitat de diners que la Generalitat deu al Consistori, motiu pel qual aquest s’ha d’endeutar per poder fer front a les inversions realitzades. I, especialment, la greu situació d’espoli fiscal que els territoris dels Països Catalans pateixen a mans de l’Estat espanyol, el que afecta les inversions de la Generalitat a la nostra ciutat, així com, els propis projectes que l’Ajuntament pugui finançar.


En tot cas, el que es posa greument i, novament, de manifest amb aquesta darrere actuació del govern espanyol és que cal una reforma integral del sistema de finançament local, i per tant, com es  financen el serveis que presten, perquè l’actual sistema depèn de factors i voluntats que sovint poden ser fins i tot perversos, ja que a major necessitat social, menors són els ingressos i les transferències que percep la institució que probablement més suport presta en aquest nivell a la
població.


Els principals perjudicats d’aquest retorn de diners a l’Estat espanyol seran tots i totes les molinenques, que ens veurem afectades per aquest acte de deslleialtat institucional, escanyant encara més les arques municipals en detriment dels drets socials dels ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei, que veuran com l’Ajuntament no podrà oferir la solidaritat necessària per manca de pressupost. 


Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al Ple de
l’Ajuntament de Molins de Rei l’adopció dels següents ACORDS:

 

1.  Que l’Ajuntament reclami a l’estat espanyol el no pagament dels 408.552,50 reclamats per les bestretes de l’any 2009.

2.  Que l’Ajuntament traslladi aquesta decisió política a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals

3.  Que l’Ajuntament estudiï formes de reclamació judicial per evitar el pagament d’aquests diners, i que coordini aquestes accions amb els altres municipis dels Països Catalans que han expressat la mateixa reclamació.

26 de setembre de 2011