Badalona: El govern municipal veta la paraula a la CUP

Un grup d'artistes donen el toc de color SA a la UABDesprés que el ple municipal va rebutjar la moció impulsada per la Candidatura d'Unitat […]Un grup d'artistes donen el toc de color SA a la UABDesprés que el ple

municipal va rebutjar la moció impulsada per la Candidatura d'Unitat

Popular de Badalona i presentada per ICV-EUiA on es demanava una

solució al conflicte que es viu a la universitat mitjançant el diàleg,

la necessitat de la redacció d'un nou reglament universitari i la

defensa de la universitat com a servei públic.

El ple va denegar el torn de rèplica que havia de fer Sergi Caravaca, estudiant de la UAB i membre de la CUP de Badalona. Aquesta fórmula ha estat utilitzada en més d'una ocasió al torn de paraules. L'argument fou que això només es feia en casos excepcionals, tot i que el reglament de participació no ho impedeix.

Davant d'aquests fets, la Candidatura d'Unitat Popular de Badalona volem denunciar la complicitat que el ple de l'Ajuntament va demostrar ahir amb les lleis franquistes que suposen la vulneració de drets fonamentals més de trenta anys després de la mort del dictador i que demostren un cop més la manca de voluntat democràtica real de la majoria de partits polítics.

Així mateix, també volem denunciar la violació que es va produir del dret a expressió, a més del dret a petició i el dret d'intervenció en les sessions públiques municipals recollits en el Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Badalona.

El Ple va rebutjar la moció impulsada per la Candidatura d'Unitat Popular de Badalona i presentada per ICV-EUiA per cinc vots a favor, una abstenció i vint-i-un vots en contra. En la moció, es demanava una solució al conflicte que es viu a la universitat mitjançant el diàleg, la necessitat de la redacció d'un nou reglament universitari i la defensa de la universitat com a servei públic.

26 de febrer de 2009