Bages: La CUP creu que ADIF s’oblida del Bages

La Candidatura d'Unitat Popular denuncia que la línia de Rodalies de Manresa, la C4, pateix un estat d'abandonament prolongat que està repercutint de forma molt […]


La Candidatura d'Unitat Popular denuncia que la línia de Rodalies de

Manresa, la C4, pateix un estat d'abandonament prolongat que està

repercutint de forma molt negativa en el servei que presta.


Aquesta línia compta amb els vehicles més antics de la xarxa, amb un

dels nivells de retards més alt, amb una freqüència de pas insuficient

i amb una infraestructura obsoleta que impedeix escurçar la durada del

tragecte. A totes aquestes mancances cal afegir-hi el deficient estat

de conservació en que es troben algunes de les estacions (Manresa, Sant

Vicenç i, sobretot, Castellbell).

És per tot aixo que la CUP ha rebut amb preocupació la notícia que de

les 38 estacions de Rodalies Barcelona que el Ministeri preten renovar

els propers anys, cap, excepte Plaça Catlunya, corresponen a la línia

Terrasssa-Manresa.

La CUP enten que la deixadesa amb que ADIF i el govern espanyol tracten

la línia C4 posa en evidència la manca d'interès i de capacitat

d'influència de l'Ajuntament de Manresa i el consell comarcal en la

defensa d'un servei bàsic com és el ferrocarril, i la manca de

compromís amb el territori dels diputats catalans al Congrés espanyol

i, molt concretament, del Manresà Joan Canongia.

CUP

20 de desembre de 2008