La Candidatura d’Unitat Popular de Martorell participarà al ple del mes de setembre

El proper dilluns 19 de setembre a les 20h tindrà lloc el ple ordinari del mes de setembre, en el qual l’Assemblea de la CUP […]


El proper dilluns 19 de setembre a les 20h tindrà lloc el ple ordinari del mes de setembre, en el qual l’Assemblea de la CUP de Martorell espera que les preguntes formulades des de la Participació Ciutadana obtinguin una resposta. Espera doncs que canviï la dinàmica en què s’ha instal·lat l’equip de govern en els darrers plens municipals, no responent les preguntes emparant-se en qualsevol excusa o formalisme o amb respostes buides i sense contingut. Un exemple va ser el passat ple del mes de Juliol.

Una de les línies de treball que la CUP de Martorell segueix duent a terme aquesta legislatura és la presència als plens presentant mocions, precs i preguntes, formulades a partir de temàtiques d’actualitat, i desenvolupant el programa electoral i els eixos ideològics.

Al ple presentarem les següents preguntes:

Sous de càrrecs electes

· Quina és la quantitat concreta i total que ingressa cada mes cadascun i cadascuna dels càrrecs electes per la seva dedicació a la política municipal?

Participació Ciutadana

· Com i quan posarà en marxa el sistema i els mecanismes de Participació Ciutadana que preveu el Reglament Orgànic Regulador de la Participació Ciutadana?

Immersió lingüística

· Com a equip de govern municipal, quines accions concretes tenen previst dur a terme per vetllar per la bona salut de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida municipal?

15 de setembre de 2011