Capellades: Assemblea General

Després de l’Assemblea General celebrada el passat 10 de juny des de Vila de Capellades – Candidatura d’Unitat Popular fem la següent reflexió: Agraïm sincerament […]Després de l’Assemblea General celebrada

el passat 10 de juny des de Vila de Capellades – Candidatura d’Unitat

Popular fem la següent reflexió:


Agraïm

sincerament a tots els vilatans i vilatanes el suport mostrat vers

aquest projecte i encoratgem públicament a tothom que vulgui, a

sumar-se a treballar per Capellades. Lamentem profundament que el 35%

de l’electorat capelladí no estigui representat a l’Ajuntament de

Capellades en la propera legislatura. Acceptem per tant, que la

política municipal està avui dia encara allunyada d’una bona part de la

població fruit, entenem, del distanciament actual dels polítics

dirigents i les seves decisions dels problemes reals de la ciutadania.


Fem una profunda reflexió per trobar

mecanismes que facin encabir a aquesta part de l’electorat i

transformar el seu descontentament en formes de participació i decisió

que estiguin al seu abast i al de tota la ciutadania.


Constatem, malauradament com, cada cop

més la majoria dels partits tradicionals reformulen constantment la

seva ideologia i les seves polítiques per captar més votants, veient

amb més claredat que el que busquen són quotes de poder cada cop més

altes i fent, això sí, dels seus pactes i de la seva política un negoci

ben rentable.


Treballem i treballarem en aquesta

legislatura per augmentar encara més la nostra representació a

l’Ajuntament, ja que entenem que creixent el nostre projecte, creixerà

una democràcia més justa, participativa i popular.


Creiem necessari explicar avui, abans

del ple d’investidura, perquè Vila de Capellades decideix no donar

suport a cap de les formacions polítiques que podien formar govern a

Capellades.


En primer lloc creiem que les persones

que han donat suport al nostre projecte ho han fet perquè governem, és

a dir, perquè apliquem una democràcia més participativa i més propera

al ciutadà, i pensem que cap de les diferents opcions de coalició ens

dóna les suficients garanties per dur endavant el nostre projecte de

renovació democràtica i participació ciutadana.


En segon lloc el nostre és un projecte

ciutadà i no d’unes classes dirigents, com a tal respon als interessos

de tota la societat i no del partit que governa, ni dels seus votants

sinó del conjunt de vilatans i vilatanes del nostre municipi. Hem

prioritzat l’interès ciutadà i deixat en segon pla la lluita partidista

per conquerir quotes de poder que han engegat la resta de grups

polítics de la vila.


En tercer lloc creiem que una

democràcia més participativa serà efectiva quan esdevingui una realitat

que les diferents opcions polítiques interioritzin, assumeixin, facin

seva i no sigui moneda de canvi per formar govern. I constatem que part

dels partits polítics no contemplaven, ni contemplen, aquesta premissa

com a punt principal del desenvolupament ciutadà. Malgrat tot,

nosaltres continuarem treballant per dotar d’eines democràtiques perquè

governi el poble.


Per últim creiem que el municipalisme

ha de servir per bastir uns municipis més justos, lliures i solidaris i

han d’esdevenir el motor de construcció social i nacional dels Països

Catalans.
La nostra tasca a l’Ajuntament

continuarà encaminada en aquests 4 anys a reactivar la participació

ciutadana i l’interès per la política municipal, a fer propostes per

millorar la nostra vila i també donar suport a projectes que puguin ser

positius per Capellades, els presenti qui els presenti i els recolzi

qui els recolzi. No farem oposició per fer-la, però sí que seguirem les

pautes que marca el nostre programa i els nostres principis, com la

defensa del medi ambient i del territori, la denúncia de l’especulació

i l’accés a un habitatge digne, la defensa de la cultura i llengua

catalana i un llarg etcètera.


Això no creiem que sigui una posició

còmode i de por a governar, ans el contrari, entenem que és una posició

valenta i que referma les nostres intencions de treballar de manera

constant, diària i amb força per desenvolupar els nostres eixos

programàtics.


Creiem fermament que tant sols

construint una vila respectuosa amb el seu entorn, compromesa i

conscienciada social i nacionalment, podrem avançar cap a una vila més

justa, lliure i solidària.

Una altra manera de governar és possible, depèn de tots i totes aconseguir-ho.


Vila de Capellades – Candidatura d’Unitat Popular.
12 de juny de 2007, Capellades, Països Catalans.

14 de juny de 2007