Capellades: Suport als i les educadores i treballadores de l’Escola Bressol Vailets.

Ara ja fa més d’un mes que els capelladins i capelladines ens vàrem assabentar de l’inici de les mobilitzacions per part dels i les treballadores […]Ara ja fa més d’un mes

que els capelladins i capelladines ens vàrem assabentar de l’inici de

les mobilitzacions per part dels i les treballadores de l’Escola

Bressol de Capellades per rebre un sou digne i proporcional en base a

la feina que fan, degut a que en les negociacions dutes a terme per tal

revisar el conveni i establir-ne un de nou per els propers anys entre

l’actual equip de govern i el centre, no va arribar-se a cap acord.


 


Des de la nostra

agrupació política ja ens posicionàrem respecte aquest problema endèmic

que pateixen les persones que treballen en l’Escola Bressol Vailets i

vàrem dir clarament en el nostre programa electoral: “apostem per

equiparar els sous dels/les educadors/es de l’Escola Bressol

ajustant-los al conveni que té la Generalitat augmentant-ne l’actual

que és inferior” (cita textual pàg. 67 programa marc eleccions 2007 de

Vila de Capellades – Candidatura d’Unitat Popular).


Alhora érem i som

conscients que aquest augment no es viable d’un dia per l’altre i que,

ni els recursos de l’Ajuntament són il•limitats ni creixen al ritme que

tots desitjaríem; per això apostem per un augment progressiu en el

temps fins arribar a aquesta fita.


A més, creiem que és

cabdal per al bon funcionament del centre que la feina de les

educadores i altres treballadors de l’Escola Bressol, es centri al

màxim en el treball diari amb els nostres infants, i no que es

desestabilitzi de manera constant per unes negociacions que tant els

afecten. I és per això que apostem per aconseguir un conveni de llarga

durada que permeti gaudir alhora d’una bona estabilitat econòmica com

laboral per als i les treballadores i al centre educatiu.


I perquè apostem per

això, trobem inacceptable la resposta negativa per part de l’actual

equip de govern a la proposta feta des de l’Escola Bressol, de pujar el

que marquen les taules salarials del conveni col•lectiu per les propers

2 anys per tot el personal del centre i no tant sols a les educadores

com diu el conveni -per tal d’evitar diferencies importants amb la

resta de categories- més un 6% d’augment pels dos anys següents, per

tal d’arribar als 1000€ de sou base, (sou al que actualment una gran

part de la plantilla no arriba ni de bon tros).


Creiem fermament en

que la signatura d’un conveni que afectaria als anys 2008-2012, sota

les condicions sol•licitades des de l’Escola Bressol no es cap demanda

forassenyada; ans el contrari, entenem que és del tot coherent. Aquesta

acord proporcionaria una estabilitat per poder treballar amb

tranquil•litat aplicant la línia pedagògica del centre, i alhora

evitaria la marxa de bons professionals implicats, però infravalorats

econòmicament.


És per tot això

esmentat anteriorment que des de Vila de Capellades – Candidatura

d’Unitat Popular ens solidaritzem amb les persones treballadores de

l’Escola Bressol Vailets i els donem tot el nostre suport en les seves

reivindicacions i en les futures mobilitzacions, i fem saber que farem

tot el que estigui en les nostres mans a través de la nostra tasca

política a l’Ajuntament, per trobar un acord raonable i digne per als i

les treballadores de l’Escola Bressol Vailets.

6 d'abril de 2008