Celrà. La CUP presenta una moció per elaborar el ROM.

La Candidatura d’Unitat Popular ha presentat al registre municipal una moció per ser debatuda al Ple Municipal que tindrà lloc l’11 de desembre a les […]La Candidatura d’Unitat Popular ha presentat al registre municipal una moció per ser debatuda al Ple Municipal que tindrà lloc l’11 de desembre a les 21:30h a l’ajuntament.Aquesta fa referència a la participació ciutadana. La CUP ens vam comprometre a treballar perquè l’ajuntament de Celrà tingui un ROM (Reglament Orgànic Municipal).


En la moció que presentem demanem que es constitueixi una comissió entre els diferents grups polítics, les entitats i les associacions per començar a redactar el ROM.Entenem que aquest es necessari, la participació ciutadana ha de ser un pilar fonamental a Celrà. No podem permetre que l’ajuntament continuí sense tenir un mecanisme d’autoregulació. Es per això que provisionalment proposem permetre als veïns i veïnes del municipi que puguin formular preguntes al Ple Municipal, presentant l’escrit abans de la celebració de la Junta de Portaveus per així poder incloure aquestes preguntes a l’ordre del dia.També proposem que provisionalment es pugui aturar 15 minuts els Ple en cas que algun punt de l’ordre del dia sigui conflictiu i afecti una part de la població. En aquest temps de descans del Ple, els veïns i veïnes podrien exposar als regidors i regidores les seves idees, preocupacions, propostes… i així els grups municipals tindrien més elements a l’hora d’emetre el seu vot en referència a aquell punt.


 

3 de desembre de 2007