El Consorci del Club Natació de Sitges. De com la Nova Majoria neda entre dues aigües

El 27 de setembre de 2010 es va aprovar la creació del Consorci del Club Natació de Sitges, el qual responia a la necessitat de […]


El 27 de setembre de 2010 es va aprovar la creació del Consorci del Club Natació de Sitges, el qual responia a la necessitat de vetllar per la continuïtat de la històrica entitat.

La creació d’aquest Consorci va provocar que el Club Natació cedís les seves instal·lacions a l’Ajuntament, qui a la vegada les llogaria a l’entitat esportiva; el Consistori demanaria un préstec de 6,8 milions d’Euros -incloent-hi interessos- per eixugar el deute del Club Natació, que aquest anirà retornant fins l’any 2060. Tot això, però, no seria aplicable fins al cap de 5 anys i, per tant, serà a partir del 2016 que el Club haurà d’abonar un lloguer anual de 15.254€ i 1.525€ en concepte de préstec. Aquestes quantitats a pagar creixeran un 2% l’any.

Aquests acords van ser aprovats definitivament en el Ple de desembre de 2010 amb els vots a favor de PSC, ICV, CIU, PP, NH i AxS.

Ara, la Nova Majoria posa en dubte la claredat d’una qüestió en la que havien estat d’acord quan eren oposició i decideixen crear una Comissió Informativa Especial referent al Consorci del Club Natació Sitges. Hem de dir que des de la CUP veiem amb bons ulls aquesta decisió perquè hem estat l’únic grup amb una veu crítica i constructiva al respecte abans i després de les eleccions, cosa que ens ha comportat fortes crítiques des del govern acusant-nos d’anar en contra del Club Natació.

Donem suport a aquesta comissió per:

-Detectem una bestreta anual destinada al Club en el Pressupost Municipal de 307.000€ i nosaltres sempre hem demanat transparència i justificacions.

-Volem que es controli el compliment del conveni, les xifres de la cessió de les instal·lacions a l’Ajuntament, el lloguer que el Club Natació ha de pagar i com s’està assumint la subrogació del deute de l’entitat.

-Volem saber totes les condicions i clàusules de l’operació de crèdit amb Caja Navarra per valor de 6,8 milions d’Euros.

-Ens preocupen els 20.000€ mensuals de quota que paga l’Ajuntament i els 5 anys de carència de retorn del préstec i lloguer.

-A la CUP ens preocupa que Sitges tingui una piscina anomenada municipal, construïda en sòl públic gestionada per una empresa privada com SEAE i alhora tenir un club privat amb una piscina “municipalitzada” per raó d’un inexplicable deute de 4,2 milions d’Euros. Pensem que serveis com aquests haurien de ser realment públics i municipals i no pas concessionats.

Per tot això treballarem des d’aquesta Comissió Informativa Especial creada des de la hipocresia que ja caracteritza al govern de dretes de Sitges, perquè la CUP sempre ha estat preocupada per la marxa del Club Natació i el Consorci; i és ara el govern els qui volen aclarir l’assumpte. També van en contra del Club Natació vostès?

7 de març de 2013