CRÒNICA DEL PLE DE GENER DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La Diputació de Barcelona, a proposta de la CUP Poble Actiu, aprova instar de forma urgent al nou Parlament de Catalunya a aprovar de nou totes aquelles lleis, suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional per tal de fer front a la situació d’emergència social.


Subscrivim la Declaració Institucional d’adhesió de la Diputació de Barcelona a la celebració de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018.

Donem suport als dictàmens d’acord amb les centrals sindicals per aprovar el Pla d’Ordenació de Recursos Humans de la Diputació i de reconeixement del dret de percepció del complement de carrera.

Reclamem que les treballadores de l’ORGT rebin el mateix tracte que la resta de treballadores de la Diputació.

Presentem moció CUP Poble Aactiu per a instar la Generalitat de Catalunya a fer front a la situació d’emergència social. Proposem al Ple de la Diputació de Barcelona que insti al nou Govern de la Generalitat a disposar dels recursos oportuns per tal de fer efectives aquestes lleis aprovades, amb el màxim de brevetat possible un cop hagin estat aprovades de nou al Parlament.

El Tribunal Constitucional, com a braç polític de tots els governs de l’Estat espanyol des de la instauració del règim del 78, va suspendre a l’anterior legislatura fins a 46 lleis aprovades pel Parlament de Catalunya amb la voluntat manifesta d’eliminar, de facto, l’autogovern de Catalunya. Un TC que considerem il·legítim que atempta contra els interessos i la qualitat de vida dels catalans i catalanes anul·lant  lleis com la de pobresa energètica o contra els desnonaments.
Catalunya ha de fer efectives les lleis per aturar l’emergència social que pateix amb increment de l’exclusió social i les dificultats per accedir a l’habitatge o als sistemes públics d’educació i salut.
Per això, caldrà fer política nacional i política social defensant la vigència de les lleis suspeses i aprovant de nou les anul·lades.
Caldrà també fer autocrítica i dotar econòmicament les lleis que s’aprovin perquè no neixin mortes i no fer com en la legislatura anterior.

Ens abstenim en la moció sobre el cofinançament de les escoles bressol municipals tot i compartir bona part del redactat, al ser presentat per un partit, el PSC, que, sotmès al PSOE, ha escanyat econòmicament la Generalitat i considerem corresponsable de l’infrafinançament de les escoles bressol públiques.

Donem suport a la moció de rebuig a l’augment de les tarifes i a l’actual sistema de finançament del transport públic a la regió metropolitana de Barcelona i els municipis gestionats per l’autoritat del transport metropolità.

A l’apartat de Precs i preguntes demanem la dimissió de la vicepresidenta 5ª sense atribucions, la senyora Núria Parlon i sol·licitem una reunió de valoració del Catàleg de Serveis 2017. En aquest sentit els grups polítics de la Diputació desconeixen les novetats del Catàleg 2018 ja presentades als ajuntaments. Segons la CUP-PA, cal autocrítica sobre els serveis que s’estan oferint, els criteris d’assignació i l’alt nombre de desestimacions d’ajuda als ajuntaments.

 

Podeu recuperar el vídeo del Ple ordinari de gener de la Diputació de Barcelona amb les intervencions de Quim Duran i Maria Rovira de la CUP Poble Actiu. 

 

 

 

Actes i ordres del dia dels Plens de la Diputació de Barcelona.

Ordre del dia del Ple de gener.

30 de gener de 2018