La CUP aconsegueix que es comenci a treballar per una nova fiscalitat socialment més justa per Molins de Rei

En el ple municipal del 2 de novembre de 2011 es van aprovar les Ordenances Fiscals (impostos, taxes i preus públics) per l’exercici del 2012. […]


En el ple municipal del 2 de novembre de 2011 es van aprovar les Ordenances Fiscals (impostos, taxes i preus públics) per l’exercici del 2012. La CUP no va votar-hi a favor pels següents motius:

  • L’increment del 3,2% corresponent a l’IPC creiem que no s’ajusta a la realitat de l’increments de salaris de la majoria de vilatans i vilatanes, que precisament han vist com els seus ingressos no augmenten amb la proporció de l’IPC perquè els seus convenis estan congelats, perquè s’han quedat a l’atur o perquè son treballadors públics i han patit una retallada del 5%.
  • Creiem que un cop més s’està fent pagar més impostos a la ciutadania i que no serveixen per ampliar els serveis sinó que són per compensar les retallades que està realitzant la Generalitat de Catalunya i l’Estat Espanyol als Ajuntaments. Un cop més paguem la crisi els que no l’hem provocada.
  • Aquestes ordenances no avancen en criteris de fiscalitat més justa per fer pagar més als més rics i per avançar en bonificacions més justes pels col·lectius que més estan patint la crisi.
  • Referent a l’IBI cal fer constar que en la majoria d’habitatges l’increment serà superior al 3,2% ja que per exemple amb valors cadastrals de 100.000 o 150.000 € el valor habitual d’increment serà del 4 o 5%.

Des de la CUP estem decidits a treballar per trobar una fiscalitat més justa i vàrem proposar la creació d’una comissió amb participació de tècnics, grups municipals i agents socials que comenci a estudiar immediatament noves formules que ens permetin incrementar els ingressos de l’Ajuntament fent pagar més als que més tenen per poder augmentar els serveis i bonificacions pel conjunt de la població i especialment pels col·lectius amb més problemes.

Un dels principals impostos i font d’ingressos municipals és l’IBI i en aquest sentit pensem que és precisament en aquest impost on s’han de centrar els esforços per poder disenyar una estratègia que permeti incrementar els ingressos de l’Ajuntament per poder mantenir i ampliar els serveis. La rigidesa legal d’aquest impost obliga a aplicar els increments a tothom per igual però es pot disenyar un sistema de subvencions per poder retornar aquest increment de més a tots els vilatans i vilatanes que en definitiva no utilitzin el seu habitatge per especular i que el seu nivell de renda no sigui alt.

També vàrem proposar que s’inclogui un recàrrec del 50% de l’IBI a tots aquells habitatges desocupats permanentment per tal de tenir una nova eina per lluitar contra l’especulació.

Com que aquestes dues propostes varen ser assumides pel govern municipal, la CUP va abstenir-se en la votació tot desitjant que aquests compromisos es portin a terme el més aviat possible.

3 de novembre de 2011