La CUP s’adhereix a la manifestació contra la política ambiental del Govern principatí

Adhesió nacional de la CUP a la «Manifestació contra la política ambiental del Govern de la Generalitat» del 22 de març de 2009. La destrucció […]Adhesió nacional de la CUP a la «Manifestació

contra la política ambiental del Govern de la Generalitat» del 22 de

març de 2009.
La destrucció del territori augmenta dia a dia arreu

dels Països Catalans, víctima d’interessos privats i davant la

complicitat de les diferents administracions estatals, regionals i, en

molts casos, locals.


En el cas concret de la Comunitat Autònoma de Catalunya, l’actual govern de la Generalitat, suposadament d’esquerres i amb integrants que s’autodefineixen com a ecologistes, manté una política ambiental clarament continuista respecte als governs regionals anteriors:

• Una política hídrica transvasista, amb una amenaça permanent sobre l’Ebre i els seus afluents i incomplint de manera reiterada els acords sobre el cabal mínim del Ter, sense qüestionar l’augment del consum d’aigua ni el model de creixement urbà, industrial i turístic, que precisament és molt més accentuat en les conques hidrogràfiques deficitàries.

• Una política energètica basada en el manteniment d’unes centrals nuclears desfasades i en la construcció de noves instal·lacions de producció i de transport d’energia en funció d’interessos econòmics privats, prescindint en la seva planificació de l’opinió dels territoris directament afectats.

• Una política urbanística “desarrollista”, basada en el creixement continuat i insostenible, depredador de sòl i agreujant dels desequilibris territorials. Un dels màxims exponents d’aquesta política són les ARE.

• Una política de residus que prioritza la gestió privada de la recollida i el reciclatge en comptes d’establir com a principal objectiu la reducció. Això provoca grans quantitats de residus, que en la majoria dels casos es decideixen ubicar lluny de les zones productores i on es preveu una resposta social menor.

En resum, una política ambiental coherent amb un model, el capitalista, que només dóna valor al medi en funció del negoci que pugui generar.

Per tots aquests motius la CUP, en tant que organització política nacional que treballa per uns Països Catalans independents, socialistes, ecològicament sostenibles, territorialment equilibrats i no patriarcals, s’oposa frontalment a la política ambiental del govern regional de la CAC i, en conseqüència, dóna suport a la Manifestació contra la política ambiental del Govern de la Generalitat, convocada per diferents plataformes, entitats i col·lectius en defensa del territori d’arreu del Principal, convocada per aquest diumenge, 22 de març, a les 11 del matí, a la plaça de Catalunya de Barcelona.

Secretariat Nacional de la CUP

Països Catalans, 17 de març de 2009.

18 de març de 2009