La CUP de Barcelona davant les eleccions municipals de 2015

La CUP de Barcelona vol fer públiques algunes reflexions i decisions sorgides a la seva Assemblea General, celebrada ahir diumenge, sobre la seva participació a […]


La CUP de Barcelona vol fer públiques algunes reflexions i decisions sorgides a la seva Assemblea General, celebrada ahir diumenge, sobre la seva participació a les eleccions municipals de 2015.

La CUP de Barcelona referma la seva aposta per la construcció d’una candidatura rupturista com a complement de les lluites populars de Barcelona amb capacitat per plantejar una lluita ideològica a la ciutat i disputar l’hegemonia política sobre les bases de la Unitat Popular. La voluntat de la CUP sempre ha estat la d’anar més enllà de la pròpia organització amb la voluntat de participar d’una candidatura aglutinadora del màxim d’agents polítics, socials i personals, i ho continua sent.

Per aquest motiu la CUP de Barcelona juntament amb persones vinculades a diferents moviments socials, veïnals i culturals de la ciutat van impulsar les Trobades Populars Municipalistes. Unes trobades que pretenen construir des de baix, assembleàriament i de forma transparent una candidatura rupturista que impugni el model de ciutat actual. Aquest procés segueix en marxa i el dia 19 de juliol es celebrarà, amb el suport de la CUP, la 2a Trobada Popular Municipalista.

Les Trobades Populars Municipalistes són l’espai d’on sortiran les conclusions al voltant de la identificació dels eixos i elements necessaris que han de caracteritzar una candidatura rupturista. És per això, que per a la CUP de Barcelona les Trobades Populars Municipalistes són l’espai, a partir del qual i amb les conclusions que en vagin sorgint, han de permetre avançar cap a l’articulació d’una candidatura per a les properes eleccions municipals i cap a possibles  confluències amb altres espais de trobada.

Consideracions de la CUP de Barcelona al voltant de l’aposta “Guanyem Barcelona”:

  1.- Considerem que l’aposta “Guanyem Barcelona” i l’engegada des de les Trobades Populars Municipalistes comparteixen la valoració crítica amb el model de ciutat dels últims 35 anys. Així mateix, també coincideixen en que es donen les condicions objectives per la creació d’una candidatura rupturista àmplia que pugui esdevenir alternativa al model de ciutat “Marca Barcelona” i servir de contrapès des d’una manera diferent d’entendre i fer política. És per això que considerem que aconseguir una confluència entre espais generats amb vocació de trobada amplia, és una veritable oportunitat per a la ciutat.

  2.- Sense haver rebut cap proposta ni oficial ni formal encara, restem atentes al desenvolupament de l’aposta “Guanyem Barcelona” de cara a conèixer la seva metodologia i temporalització i com es pretén construir una futurible candidatura rupturista i mitjançant quins espais de participació i decisió es farà. Una informació necessària per tal de començar a plantejar qualsevol possible imbricació entre l’espai “Guanyem Barcelona” i l’espai de les Trobades Populars Municipalistes.

  3.- D’altra banda, però, per tal d’aconseguir constituir una candidatura realment rupturista tal i com pretenen aquests dos espais, veiem amb moltes reserves i limitacions la inclusió que es fa des de “Guanyem Barcelona” a fer participar d’aquest espai a Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). Considerem que aquesta formació política ha estat responsable activa del model Barcelona i de les formes de “fer política” que volem capgirar. Entenem que el front institucional ha de sevir per construir contrapoder popular, i no per integrar els moviments populars al sistema.

  4.- De la mateixa manera, i davant un escenari de potencial ruptura democràtica amb l’estat, considerem que qualsevol candidatura municipal que vulguem construir en clau rupturista no pot dubtar davant la defensa del dret a l’autodeterminació com a instrument democràtic i de poder popular en el camí cap a la independència del nostre poble.

30 de juny de 2014