La CUP de Barcelona rebutja la limitació de la gratuïtat del transport per a alumnes amb diversitat funcional intel·lectual.

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP Barcelona) rebutja el nou episodi de retallades que aplicarà l’Ajuntament de Barcelona sobre l’alumnat de les Escoles d’Educació Especial. Un […]


La Candidatura d’Unitat Popular (CUP Barcelona) rebutja el nou episodi de retallades

que aplicarà l’Ajuntament de Barcelona sobre l’alumnat de les Escoles d’Educació

Especial.

Un cop més, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han fixat el seu punt de mira en

les persones amb problemes funcionals. Un tram de la societat prou castigat i que, en molts

casos, està per sota llindar de la pobresa.

CiU i PP (govern de la ciutat de facto) continuen executant retallades, quan l’Ajuntament

de Barcelona ha tancat l’exercici 2011, segons reconeix el consistori, amb només 5

factures per pagar per valor de 1.147 euros. Per tant, l’Ajuntament té prou liquiditat per no

haver de cobrar a l’alumnat de les Escoles Especials la ridícula quantitat que acaba

d’anunciar. Sobretot, si tenim present els 225 milions d’euros que la Generalitat deu a

l’Ajuntament.

És per tot això que la CUP Barcelona denuncia:

1.- A partir del setembre, el Consorci d’Educació de Barcelona aplicarà retallades a la

gratuïtat del transport de l’alumnat amb dificultats intel·lectuals que tingui un grau igual

o inferior al 60%.

2.- Únicament, no hauran de pagar els nens i les nenes que superin el grau o que

presentin problemes molt greus de mobilitat.

3.- El proper curs, la resta d’alumnes hauran de pagar 2 euros diaris per aquest servei,

segons el document que ha fet arribar als centres el gerent del Consorci. La quantitat pot

semblar exigua, però no totes les famílies la podran afrontar –segons la Presidenta del

DINCAT, ja que sovint pertanyen a la franja més feble de la població. Famílies que han de

suportar elevades despeses per atendre adequadament aquests nens i nenes.

4.- D’altra banda, el Consorci modificarà el recorregut, tant per portar l’alumnat a escola,

com per retornar-lo a casa. Aquest fet té una doble problemàtica. D’una banda, posa fi a

la recollida porta a porta; d’una altra, burocratitza encara més la ja complicada vida de

les famílies, atès que se’ls exigeix que sol·licitin al Ministerio de Educación les ajudes que

concedeix per a aquest tipus de transport.

En conseqüència, la CUP Barcelona vol posar de manifest:

a) Les retallades en el transport escolar especial són absolutament

innecessàries.

b) Les mesures no s’estan produint de forma aïllada, sinó que representen una

peça més de la bateria de polítiques de retallades dutes a terme des de la Generalitat,

l’Ajuntament de Barcelona i l’Estat Espanyol: retallada Llei dependència (Estat),

retallades i endarreriment en el pagament a les entitats del Tercer Sector, moltes de les

quals estan en fallida tècnica (Generalitat), lent desplegament dels PIA, no reinvertir en

augmentar la flota de taxi adaptat porta a porta quan ja s’ha eixugat el deute de leasing

(Ajuntament Barcelona)…

Aquests exemples representen només alguns dels atemptats que s’escometen en contra

de les polítiques socials i que perjudiquen unes classes populars, moltes de les quals ja

fregaven l’exclusió social.

La CUP de Barcelona considera la mesura una agressió, en no garantir la igualtat

d’oportunitats de les persones amb dificultats i, per tots aquest motius, mostra la més

enèrgica repulsa davant de les retallades que el consistori començarà a aplicar a partir

del setembre contra el transport escolar especial.


Grup Diversitat Funcional CUP Barcelona.

3 de juliol de 2013