La CUP de Blanes presenta el nou organigrama intern i les línies de treball per a la propera legislatura

El passat divendres dia 8 de juliol va tenir lloc, a la sala de plens de l’Ajuntament, la primera assemblea oberta de la CUP. En […]


El passat divendres dia 8 de juliol va tenir lloc, a la sala de plens de l’Ajuntament, la primera assemblea oberta de la CUP. En aquesta assemblea, oberta a la participació de qualsevol persona, es van valorar els resultats electorals obtinguts per la CUP a les darrers eleccions municipals i així mateix es va exposar la línia de treball que es seguiria durant aquesta nova legislatura.

En primer lloc, l’assemblea es va iniciar amb un petit balanç dels resultats electorals obtinguts, en el qual s’hi va destacar el número de vots obtinguts, 622, i el fet que la CUP havia quedat sense representació al consistori per l’estret marge de 65 vots. Es va valorar el suport que s’havia rebut a les meses del centre vila, on havia estat la tercera força més votada i els bons resultats a Quatre Vents; per contra, els pocs vots que s’havien obtingut en barris com La Plantera, Valldolitg o Ca l’Aguidó expresen la necessitat i el repte de fer-hi arribar el missatge fresc i renovador de la CUP en aquests quatre anys de legislatura.

També es va fer públic l’import que finalment s’havia destinat a la campanya. Concretament, la quantitat de 2.500.-€.

Seguidament es va exposar el nou organigrama intern de la CUP. Una reestructuració que l’Assemblea havia cregut necessari realitzar per tal d’assolir amb èxit el compromís adquirit amb tota la gent que havia donat suport al projecte d’aprofundir en les alternatives transformadores i fiscalitzar les actuacions del nou equip de govern.

En aquest sentit, es van exposar les diferents comissions creades: COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ; ECONOMIA, URBANISME I MEDI AMBIENT; I  D’EDUCACIÓ, COHESIÓ SOCIAL I CULTURA, alhora que es va animar a tots els assistents a participar-hi activament.

Al mateix temps, es va enunciar que properament es crearia un grup de debat obert a la participació de tothom, començant per l’àmbit d’educació, en el qual, serà possible la participació d’una manera activa aprofitant les possibilitats  del treball en xarxa a través d’internet.

Per últim,  es van exposar les línies generals de treball per aquesta nova legislatura, destacant la voluntat de desenvolupar el programa polític i al mateix temps fiscalitzar l’equip de govern, tot i no tenir representació en el consistori.

Així, a nivell institucional la CUP treballarà per portar terme totes i cadascuna de les propostes del programa polític basades en la implantació de mecanismes reals de participació ciutadana, en la creació d’un Ajuntament transparent, en el respecte d’un model de ciutat per viure-hi i treballar-hi, en la lluita per l’educació pública de qualitat, la cohesió social  i el manteniment de les partides de política social, entre d’altres.

 Finalment es va explicar la primera actuació que s’havia dut a terme per part de l’Assemblea a nivell institucional. En aquest sentit, es va  sol·licitar a l’Ajuntament que el document de traspàs de cartera es fes públic i fos de lliure accés per a la ciutadania, com a símbol de transparència. Petició que ha estat momentàniament denegada per l’Ajuntament

 L’acte va finalitzar en un intercanvi d’impressions, consells i debat entre els diferents assistents i militants de la CUP.

 

 

14 de juliol de 2011