CUP Cardedeu – LA CUP DEMANA AL GOVERN MUNICIPAL DE CARDEDEU QUE POSI EN MARXA L’OPERATIVA NECESSÀRIA PER A GARANTIR LA MÀXIMA PARTICIPACIÓ A LA CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBREEl passat 19 de setembre el Parlament de Catalunya va aprovar per àmplia majoria (10

El passat 19 de setembre el Parlament de Catalunya va aprovar per àmplia majoria (106 vots a favor i 28 en contra) la llei de […]


El passat 19 de setembre el Parlament de Catalunya va aprovar per àmplia majoria (106 vots a favor i 28 en contra) la llei de consultes populars no referendàries. Posteriorment, el president de la Generalitat va signar el decret de convocatòria de la consulta fixant com a data el proper 9 de novembre. Tan sols tres dies després de la convocatòria, però, el decret va ser suspès pel Tribunal Constitucional a l’admetre a tràmit el recurs interposat pel govern espanyol del PP.

Durant aquella setmana la gran majoria dels ajuntaments catalans (també el de Cardedeu) van convocar diferents plens (la majoria amb caràcter extraordinari) per aprovar una moció impulsada per l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència, per donar suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre i per posar-se a disposició de la Generalitat de Catalunya per la realització d’aquesta consulta. A Cardedeu ho vam aprovar el passat 22 de setembre en Ple Extraordinari, amb els següents acords:

 

1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Cardedeu, amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. 

 

2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que el Parlament de Catalunya habiliti, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. 

 

3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.” 

Posteriorment, i després de llargues negociacions multilaterals, el govern autonòmic, davant la seva negativa de desobeir la prohibició de l’Estat, va decidir transformar la consulta en un procés participatiu, mantenint la data i la pregunta i garantint així el dret a vot de la població. Des de la CUP entenem que aquesta votació genera un mandat inexcusable que caldrà materialitzar políticament.

És per tot això que, des de la CUP demanem al govern municipal que doni compliment a la moció aprovada en el Ple extraordinari i que treballi i faciliti les accions i els tràmits necessaris per a la realització i l’èxit de la procés participatiu del 9 de novembre. Per tant, emplacem al govern municipal de Cardedeu a garantir la següent operativa:

 • Demanar i insistir-hi per tots els mitjans, que els espais destinats a acollir aquest procés participatiu siguin els col·legis electorals habituals, i no pas els instituts d’ensenyament secundari proposats inicialment, ja que, no essent prou cèntrics, no afavoreixen la participació.
 • Garantir l’accés i el transport públic fins als col·legis electorals per la gent que ho requereixi, en cas que es mantingui algun espai habilitat als afores. Contemplar el servei extraordinari del bus urbà (BUC). 
 • Informar clarament, amb temps i de forma massiva, del procediment i les condicions de la jornada participativa: els espais on es podrà anar a votar, qui té dret a participar-hi, quin document cal dur (DNI vigent, NIE…)
 • Iniciar immediatament la difusió de la campanya institucional, fent ús dels mitjans de què disposa l’ajuntament, i fer una crida a la participació de la població.
 • Ubicar en un espai visible de la façana de l’Ajuntament (preferentment al balcó), una pancarta fent una crida a la població a participar de la consulta del 9N.
 • Fer arribar aquesta informació a tots els domicilis de Cardedeu, mitjançant tots els canals de comunicació de què disposa l’Ajuntament: web, La Vila, twitter, cartelleres, pamflets…
 • Realitzar i facilitar un registre de persones voluntàries i funcionaris que garanteixin l’operativa de la consulta.
 • Determinar i fer públics els espais i condicions disponibles per tal que entitats i partits polítics puguin manifestar i fer visibles el seu posicionament respecte a les preguntes de la consulta, com és habitual a les campanyes electorals corrents. 
 • Realitzar una campanya pública deliberativa i de debat entorn els diferents posicionaments respecte a la pregunta de la consulta.
 • Constituir una comissió tècnica de partits per fer un seguiment del desplegament de l’operativa per garantir el màxim èxit de la consulta del 9 de novembre i que pugui comprovar a diari l’acompliment dels passos necessaris per a la realització de la consulta. La Comissió ha d’assumir facultats d’intervenció, control, comprovació i supervisió del desplegament de la consulta, així com de la campanya comunicativa institucional.
 • Transmetre totes aquestes demandes a l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència, vist que molt altres municipis es troben en la mateixa situació, a fi d’unir esforços per fer possible aquestes mesures, en el marc del compromís manifestat de fer de la jornada del 9 de novembre un èxit de participació. 

Des de la CUP entenem que estem davant d’un escenari excepcional pel poble català i que mai res ni ningú ens pot negar el dret a decidir i el dret a votar com a poble. Malgrat això, aquest dret ens està essent negat per l’Estat espanyol. 

 

Per aquest motiu, emplacem a l’Ajuntament a estar a l’alçada de les circumstàncies per tal d’informar convenientment i facilitar els mitjans per tal que el 9 de novembre la població pugui expressar lliurement la seva opció de futur. 

28 d'octubre de 2014