La CUP denuncia la privatització de l’educació del govern en funcions

Les darreres setmanes el Departament d’Educació ha anunciat als municipis les línies de P3 que es tancaran al·legant demografia, mentre manté els centres concertats, i […]


Les darreres setmanes el Departament d’Educació ha anunciat als municipis les línies de P3 que es tancaran al·legant demografia, mentre manté els centres concertats, i innova amb els serveis de menjadors amb un nou acord marc que només deixa espai a multinacionals, per a prestar aquest servei al Maresme i al Vallès Oriental.

La CUP fa anys que fa pedagogia d’una anomalia única en tots els sistemes educatius del món; els concerts educatius. En aquests moments en què la natalitat descendeix i hi ha menys nombre de matrícules a P3 el departament d’Educació aprofita per tancar línies de P3 de l’Escola Pública. Això, a la llarga, suposa el tancament de centres públics a favor del manteniment de centres de titularitat privada amb concert educatiu. La CUP ha denunciat aquesta pràctica encoberta de privatització del sistema educatiu amb el membre del grup de treball d’Educació i Regidor de la CUP de Tiana Àlex Rosa, la Regidora d’Educació de Berga Mònica Garcia, el Regidor de la CUP d’Esparraguera Pol Valldeperas, el Regidor de la CUP a Molins de Rei Roger Castillo, i el diputat Josep Manel Busqueta, a la seu de la CUP a Berga, el dimecres 23. «El model educatiu actual està afavorint escoles concertades d’elit», ha explicat el diputat Busqueta a l’acte.

Per altra banda, al Maresme i al Vallès Oriental s’ha implantat un nou acord marc per a les licitacions dels menjadors escolars. Després de l’esclat de la bombolla immobiliària, les grans empreses centren la seva font d’ingressos en els serveis bàsics de les persones – ara toca el menjar dels infant -. Mentre hi ha nens i nenes a Catalunya que no tenen un àpat garantit al dia, el govern pica l’ullet a les multinacionals de serveis per a licitar els menjadors escolars amb un acord marc que limita i impedeix les empreses petites, de proximitat, les cooperatives de consum i, sobretot, a les AMPA. Denunciem també aquesta pràctica amb la regidora de la CUP de Mataró Carme Polvillo.

Comunicat sobre el tancament de línies:

El govern en funcions de la Generalitat de Catalunya ha posat la directa en les privatitzacions. Ha accelerat el tancament d’aules a les escoles públiques des de fa dos anys i pensa mantenir la línia per al proper curs.

El pressupost en educació de la Conselleria d’Ensenyament l’any 2010 va ser de 5.317 milions d’euros i el darrer any, els pressupostos de 2015 xifraven en 4.442 milions d’euros la inversió en educació. Actualment tenim un 16’46% menys de pressupost.

Pel que fa a concerts educatius el 2010 estaven pressupostats en 1.070 milions d’euros i al 2015 en 1.020 milions d’euros. Si tenim en compte que, a Catalunya, la proporció és d’un 60% d’escoles públiques i un 40% de concertades, podem veure com la diferència en les retallades entres els centres de titularitat pública i els de titularitat privada ens fan afirmar que per a les escoles concertades no hi ha hagut pràcticament retallades. A la pública tenim 825 milions d’euros menys.

Les xifres dels concerts econòmics  a les escoles privades no són públics. No hi ha transparència en aquestes dades i per tant és molt difícil arribar a esbrinar quin és l’abast d’aquesta desproporció. Algunes dades que hem pogut anar definint a través de preguntes a la Comissió d’Educació al Parlament de Catalunya i que ens preocupen són, per exemple:

  • Les escoles de l’Opus Dei que segreguen l’alumnat per qüestió de gènere ha rebut de 2010 a 2014 una quantitat de 100 milions d’euros. Al 2014 es renoven els concerts a aquestes 16 escoles malgrat el Tribunal Suprem prohibeix a la Generalitat de Catalunya subvencionar aquestes escoles a través d’una sentència de 2012 i  impedia a la Generalitat de Catalunya renovar els concerts per al 2014.

Actualment ens trobem que mentre es mantenen els privilegis a la concertada l’escola pública va en detriment. De nou, quan parlem de xifres, aquestes són molt opaques. Estem en situació alarmant i per això denunciem que davant de nous tancaments d’aules ens trobaran treballant per aturar-ho, mobilitzant les famílies i el carrer.

Ens preocupa la situació actual. Si només agafem una comarca com a exemple podem fer-nos la idea de l’encobriment de privatització que està duent a terme aquest govern. Al Baix Llobregat hi ha hagut el tancament de 25 línies de P3 i per a l’any vinent la previsió de tancament de línies púbiques és 35.

A hores d’ara encara no destinem el percentatge de PIB que és calcula que seria idoni per a l’educació. Per tant, ens preguntem si, davant l’alegació de baixa natalitat i canvi de demografia no seria millor mantenir les aules, les docents i reduir les ràtios de cara a la millora de la qualitat. Denunciem qualsevol tancament d’una aula pública mentre a la mateixa zona es mantinguin les aules privades.

Denunciem la voluntat política del Govern d’enfortir els centres de titularitat privada amb determinades actuacions, com per exemple que alguns serveis territorials, davant la davallada de la natalitat, hagin optat per tancar línies de P3 públiques abans de la preinscripció i, en canvi, permetin a les escoles concertades esperar al final de tot el procés d’inscripció abans de retirar-los el concert si no aconsegueixen prou matrícula.

Estem plenament convençuts que en aquests moments de crisi la millor inversió és enfortir la xarxa de centres de titularitat i gestió públiques, ja que són els únics que ens poden garantir la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la qualitat.

Comunicat sobre menjadors:

El passat dia 3 de desembre, el Departament d’Ensenyament va anunciar al DOGC la publicació de l’Acord marc de Serveis menjador per a les comarques del Maresme-Vallès Oriental. Aquest acord, afecta el servei de menjador en centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament dels nivells obligatoris i/o segon cicle d’educació infantil i té com a objectiu seleccionar empreses que prestaran servei de menjador a centres públics.

Els Serveis Territorials (SSTT) Maresme-Vallès oriental són doncs els primers en aplicar aquest acord que afecta 190 centres. Ens consta que hi ha intenció per part del Departament d’estendre l’acord marc a d’altres comarques pròximament.

El passat 7 de juliol es va publicar per primer cop aquesta licitació just abans de vacances i quan les empreses i les AMPA es trobaven en plena campanya de casals d’estiu. L’ACELLEC (Associació Catalana Empreses de Lleure) va presentar recurs, fet que va aturar el procés. De totes les reclamacions exposades nomes dues van ser resoltes positivament que han estat esmenades amb sorprenent rapidesa i la licitació ha estat novament publicada el passat dia 3 de desembre, una altra vegada amb les vacances de Nadal i els casals de vacances a les portes, amb data límit de presentació dels plecs dia 17 de desembre.

Moltes de les empreses que actualment presten aquest tipus de serveis no s’han presentat mai a una licitació d’aquest tipus. És més, en molts casos és l’AMPA qui voluntàriament gestiona el menjador escolar o bé contracta a les empreses que ho fan o directament a cuiners i/o monitors atenent a les preferències de les famílies usuàries del servei.

El menjador escolar, forma part del projecte educatiu de centre, i per tant, considerem molt important que els centres puguin continuar gestionant el menjador amb l’empresa o amb els professionals que ja tenien contractats. Encara més important és que, en aquelles escoles on l’AMPA voluntàriament ha assumit la gestió del menjador, pugui continuar fent-t’ho oferint serveis de qualitat tant pel que fa al menjar, en la majoria de casos de proximitat i ecològic, com pel que fa al projecte educatiu que hi ha al darrera, promovent un model econòmic cooperatiu i social, sense afany de lucre.

En molts casos les empreses que donen servei a menjadors escolars es fan càrrec també dels serveis d’acollida i casals de les escoles. El fet de no poder tenir continuïtat en el menjador afecta directament els altres serveis que desenvolupen aquestes empreses. Afecta doncs en darrer terme a la feina de les AMPA i al benestar de l’alumnat.

L’Acord marc fa que qui realitzi la licitació sigui el director dels SSTT per mitjà d’una comissió d’experts que valorarà aquestes empreses.

No ens passa per alt que la comissió d’experts que valorarà els criteris d’aquestes licitacions que depenen d’un judici de valor estigui formada, per entre d’altres membres, per dos directors d’escoles i que el director de SSTT hagi delegat aquesta tasca a dues directores de la seva pròpia ciutat, una d’elles directora d’una escola a Tiana i l’altra a Mataró, atenent a uns criteris que desconeixem però que fan pensar que no ha estat el resultat d’un sorteig a l’atzar d’entre els molts directors i directores d’escoles d’ambdues comarques.

L’Acord marc estableix que l’elecció de l’empresa vindrà determinada en un 60% per les valoracions d’aquest comitè i en un 40% pel preu. Considerar el preu com a criteri de valoració, alhora de concedir un servei menjador de ben segur que beneficia a grans empreses que poden ser més competitives en aquest aspecte i va en detriment de la qualitat del menjar que s’hi ofereix. No passa desapercebut que sigui al Maresme-Vallès oriental, seu de l’empresa SERHS, qui per cert inaugura seu a Mataró ben aviat, on es faci aquesta prova pilot.

Intuïm que rere la publicació d’aquest Acord, la voluntat dels polítics del Departament és la de procedir a la contractació d’aquest servei afavorint les possibilitats d’adjudicació a grans empreses del sector de l’alimentació en detriment de la capacitat d’autogestió de les AMPA i de les petites i mitjanes empreses del sector del lleure educatiu.

Els SSTT del Maresme-Vallès Oriental amb el senyor Garcia Caurin al capdavant, no són tan sols pioners en la publicació de l’acord marc de menjadors, també ho han estat en l’aplicació del decret de plantilles i en la mort programada d’escoles a través del tancament i/o fusió de línies de P3.  Es caracteritzen per actuar al marge de les comunitats educatives, les AMPA, Ajuntaments i Consells Escolars Municipals. El Maresme i el Vallés Oriental, les seves famílies i els seus mestres no mereixen aquest tracte i les escoles afectades per les seves accions ni obliden, ni perdonen. Al llistat d’afectats per aquesta mala gestió s’uneixen ara les petites empreses i les AMPA gestores de menjadors.

23 de desembre de 2015