La CUP dóna suport a la campanya impulsada per la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute

Per la CUP el deute habilita un creixent control de les entitats financeres sobre les actuacions públiques i deteriorant la capacitat de decisió democràtica de […]


Per la CUP el deute habilita un creixent control de les entitats financeres sobre les actuacions públiques i deteriorant la capacitat de decisió democràtica de les institucions.

La CUP dóna suport a la campanya impulsada per la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD) que ha registrat una petició administrativa col·lectiva d’informació a la Generalitat per tal que tota la informació sobre el deute públic es pengi a la nova web de transparència de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta acció des de la PACD es vol ‘promoure el debat sobre la manca de transparència i la vinculació entre les retallades i el deute’. 

Per la CUP el deute habilita un creixent control de les entitats financeres sobre les actuacions públiques, tant del Govern com del Parlament o els Ajuntaments, deteriorant la capacitat de decisió democràtica de les institucions, donat que es prioritza el compliment dels contractes amb aquestes entitats financeres i altres creditors, per davant dels deures i contractes de la resta de la societat (siguin proveïdores, entitats socials, treballadores públiques o receptores de serveis). Mentre els creditors del deute públic català, que no han estat escollits per ningú, amplien el seu control sobre els afers públics, la ciutadania es troba amb dificultats per participar-hi i fins i tot per accedir a la informació. 

L’esquerra independentista considera que les ciutadanes i ciutadans tenen dret a disposar de la màxima informació sobre el deute i conèixer-ne l’estructura. Cal saber com i quan s’ha contret el deute actual, a qui es deu, quins interessos s’han aplicat en cada fase de l’endeutament, qui va signar els contractes i amb quines condicions. 

Per la CUP part del deute existent, per les circumstàncies en què han estat contrets, pels processos que financen o pels impactes que tenen sobre els drets humans, drets econòmics socials i culturals del país, es podrien arribar a considerar il•legítims, tal i com han constatat institucions com la Conferència de Nacions Unides sobre Deute i Desenvolupament (UNCTAD), el Consell de Drets Humans de Nacions Unides o l’expert independent de Nacions Unides sobre els efectes del deute i altres obligacions financeres dels Estats en el ple gaudi dels drets humans, particularment els drets econòmics, socials i culturals.

Per aquest motius fem una crida a col·laborar en la iniciativa impulsada per la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD) i amb totes aquelles iniciatives que treballin per ampliar la transparència informativa i denunciar el deute il·legítim que està asfixiant a les classes popular dels Països Catalans. 

27 de setembre de 2013