La CUP de Figueres convertirà el Consell de Ciutat en el màxim òrgan de participació

La Candidatura d’Unitat Popular ha presentat aquest migdia en una roda de premsa les seves prioritats per enfortir el teixit associatiu i convertir les entitats […]


La Candidatura d’Unitat Popular ha presentat aquest migdia en una roda de premsa les seves prioritats per enfortir el teixit associatiu i convertir les entitats en la base de la convivència i la cohesió social. Els compromisos de la CUP són:

– Les entitats seran el principal interlocutor de l’Ajuntament, i s’establirà un protocol de relació entre elles i el consistori de manera que no existeixin tractes preferencials. Hi haurà una total transparència en el repartiment de subvencions i altres ajuts.

– Es crearà un equipament de referència per a les associacions figuerenques seguint el model d’hotel d’entitats i amb l’objectiu de fomentar el contacte i el treball conjunt. Aquest “Casal d’associacions” funcionarà com a centre de recursos per a les associacions, amb caràcter permanent i serveis específics adreçats al teixit associatiu (assessorament legal, punt de trobada, espais per entitats…). Hi haurà un servei de finestreta única per tal de disminuir la burocràcia amb la que s’enfronten actualment les associacions. La gestió d’aquest equipament es farà de forma compartida amb totes les entitats.

– Complementant aquest equipament es farà una Oficina Jove integrada a la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), dotada amb personal que pugui tant treballar allà mateix com anar al diferents instituts de forma periòdica per tal de comunicar el que s’està fent i assessorar.

– Garantirem l’obertura dels centres cívics com a espais i centres de recursos per les associacions figuerenques. Extraurem el màxim rendiment dels espais i equipaments públics que disposa la ciutat, i en aquest sentit tendirem cap a un ús polivalent dels espais ja existents que permeti fer-ne un aprofitament màxim (com en el cas del Molí de l’Anguila). Eliminarem les taxes econòmiques que les associacions sense ànim de lucre de la ciutat han de pagar per utilitzar els equipaments.

– Promourem la dinamització de la ciutat facilitant a les entitats l’ús de l’espai públic aprofitant la pacificació del trànsit al centre.

– Convertirem el Consell de Ciutat en el màxim òrgan de participació ciutadana, format per les associacions de veïns, els col·lectius i entitats del municipi, representants dels diferents consells sectorials i territorials i els diferents grups polítics municipals de la ciutat. En aquest consell s’hi debatran els afers principals que afecten el municipi (pressupostos, POUM, infraestructures, habitatge, sanitat, cultura, educació…) i servirà com a mecanisme de control popular de l’acció de govern.

– Proporcionarem cartelleres públiques d’ús exclusiu de les entitats perquè puguin difondre els seus actes, i crearem una agenda cultural única i pràctica.

11 de maig de 2011