La CUP inicia a les portes de la Diputació la campanya per la Vegueria de Ponent

La intercomarcal de Ponent de la Candidatura d’Unitat Popular va presentar, dimarts 6 de maig, a les portes de la Diputació de Lleida una campanya […]La intercomarcal de Ponent de la Candidatura

d’Unitat Popular va presentar, dimarts 6 de maig, a les portes de la

Diputació de Lleida una campanya en favor de la denominació de Vegueria

de Ponent, aquesta campanya impulsarà la presentació d’una moció en

els consistoris de les capitals de comarca de les Terres de Ponent en

que en que es buscarà un posicionament dels plens favor de la

denominació Vegueria de Ponent, per a la futura vegueria que inclourà les comarques de Ponent.


Atès que s’ha obert

el debat polític sobre quina ha de ser la denominació d’aquesta

Vegueria que inclourà les comarques del Urgell, el Pla d’Urgell, la

Segarra, el Segrià, la Noguera i les Garrigues, i arran del

posicionament d’alguns ajuntaments com el de Lleida, apostant aquest

darrer per la denominació Vegueria de Lleida, una denominació que entenem extremadament localista i pejorativa per a la resta de capitals de comarca.


Entenent que Vegueria de Ponent

és l’única denominació que podent ésser compartida per la resta de

comarques per integradora i no discriminatòria, és al mateix temps,

l’única que marca quins són els límits territorials de la nostra nació.

El concepte “Ponent” no dóna peu a ambigüitats, es refereix a

aquells territoris fronterers situats a l’oest d’un conjunt, els Països

Catalans, sense extensió més enllà de la que marquen els seus propis

límits, en aquest cas, el riu Cinca.


És amb aquesta voluntat que la Candidatura d'Unitat Popular

(CUP) presentarà al registre dels ajuntaments de les capitals de

comarca de de Ponent (Balaguer, Borges, Cervera, Mollerussa, Lleida i

Balaguer) una proposta de resolució, on es proposa que els consistoris,

davant del procés de reordenació territorial i l’obertura del debat

polític sobre quina ha de ser la denominació de la vegueria que

inclourà les comarques de Ponent, es posicioni en pro de la denominació

Vegueria de Ponent.


Tot i no tenir

presència als seus consistoris, la Candidatura d’Unitat popular

presentarà les mocions tot i registrant-les, amb la confiança de que

siguin recollides per algun dels grups municipals amb represntació o

directament pels seus alcaldes.
Posteriorment

la mateixa moció serà presentada a diversos ajuntaments més de les

comarques de Ponent, com Linyola, Preixens, Torà,…


Podeu consultar la cobertura de la notícia als següents mitjans: Avui, 3/24, Sa Meua, Vilaweb, Metro, Directe.cat i Europapress.

9 de maig de 2008