La CUP fa possible la modificació de la llei que permet les Iniciatives Legislatives Populars

Gràcies a la proposta de resolució de la CUP-Crida Constituent el Parlament de Catalunya no podrà tornar a bloquejar la tramitació de les iniciatives legislatives […]


Gràcies a la proposta de resolució de la CUP-Crida Constituent el Parlament de Catalunya no podrà tornar a bloquejar la tramitació de les iniciatives legislatives populars com va passar en l’anterior legislatura amb la ILP d’Educació sotsignada per 95.000 persones.

El 17 de maig de 2016 es va perdre l’oportunitat d’entrar en el debat d’una iniciativa legislativa popular que va ser elaborada per una comissió promotora de més de 63 persones, més de 170 organitzacions que hi van donar suport i, sobretot, també 95.000 persones, que van signar la ILP d’educació.

Aquella nefasta jornada ha motivat a la formació anticapitalista a presentar una senzilla proposta de resolució per millorar els mecanismes de participació ciutadana en l’activitat legislativa amb l’objectiu que els ciutadans i les ciutadanes puguin activar i instar a la discussió, amb la possibilitat que se’n derivi l’aprovació d’una llei. La iniciativa legislativa popular enriqueix i dota d’eines d’intervenció popular a la societat per tal de facilitar que determinades demandes socials puguin arribar al Parlament, per ser  discutides i, en última instància, aprovades. 

En aquest sentit, i per evitar que les interessos governamentals es prioritzin per davant de les iniciatives populars la CUP-CC ha impulsat la modificació d’un article de la Llei 1/2016 . Una senzilla modificació que impedirà que es puguin presentar esmenes a la totalitat a les ILPs. 

Amb l’aprovació de la proposta de la la CUP-CC es facilita la participació directa a la cambra i es corregeix una anomalia que permetia vetar les iniciatives populars per part dels grups parlamentaris.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 6

«Per la democratització de les institucions Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
a.  Estudiar la tramitació de la modificació legislativa de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular, modificada per la Llei 7/2014, del 25 de juny, per tal que les Proposicions de Llei admeses a tràmit no puguin ser esmenades en la seva totalitat, i puguin obrir, de forma automàtica, ponència de llei. Quedant excloses totes aquelles que continguin elements racistes, xenòfobs o qualsevol altra forma de discriminació».

15 d'octubre de 2018