La CUP presenta una demanda contra la Paeria per renunciar al Roser

La CUP de Lleida   va presentar, dimarts 17 de juliol, una demanda contra l'Ajuntament de Lleida per la renúcia que la Paeria ha fet […]La

CUP de Lleida   va presentar, dimarts 17 de juliol, una demanda contra l'Ajuntament

de Lleida per la renúcia que la Paeria ha fet de l'usdefruit de

l'edifici del Roser, sobre el qual pesa l'amenaça de convertir-lo en un

Parador Nacional. La CUP, després que l'ajuntament desestimés el recurs

que també va presentar l'organització independentista contra l'acord

del ple, ha optat per recórrer a la via judicial per defensar que

l'edifici del Roser mantingui els seus usos socials i culturals i no es

converteixi aquest espai de memòria en un hotel de luxe.


Vegeu la notícia de la presentació de la demanda al diari El País.

24 de juliol de 2007