La CUP presenta dues mocions sobre habitatge al ple d’avui a Vic

La primera de les mocion reclama el suport del ple de l’Ajuntament a les tretze persones encausades per manifestar-se en protesta pel desnonament que es […]


La primera de les mocion reclama el suport del ple de l’Ajuntament a les tretze persones encausades per manifestar-se en protesta pel desnonament que es va dur a terme el passat 9 de febrer i que seran jutjades el mateix dia i a la mateixa hora que se celebrarà el ple.

Pel que fa a la segona moció, la CUP porta a l’aprovació del ple el redactat d’un reglament que estableixi quines condicions s’han de donar per a considerar que un habitatge és buit i que, per tant, se li pugui aplicar un recàrrec en l’import de l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI). Així mateix, la moció reclama que aquest recàrrec que actualment és del 10%, s’augmenti fins al 50% (el màxim que permet la llei estatal d’habitatge). Segons el reglament proposat per la CUP, quedarien exclosos d’aquest recàrrec els pisos o habitatges que siguin domicili habitual dels contribuents; els que estiguin a la Borsa de mediació per al lloguer social de Vic; els que estiguin ocupats durant tres mesos a l’any; els que siguin segones residències, els que ho són com a conseqüència de treballadors desplaçats i els que estiguin afectats per circumstancies que els facin inhabitables.

En l’actualitat, les ordenances fiscals preveuen un recàrrec del 10% en els habitatges desocupats però l’equip de govern, amparant-se en la inexistència d’un reglament a nivell estatal, no l’aplica en cap cas.

Amb aquesta moció es preten incentivar el lloguer d’habitatges a la ciutat, per tal d’evitar la situació actual, en què hi ha milers d’habitatges desocupats, mentre que hi ha persones que no tenen lloc on viure i no es queda altre solució que malviure en pisos sobreocupats.

 

Vic, 9 de juliol de 2011.

10 de juliol de 2011