La CUP es presenta a Sant Esteve de Palautordera com a alternativa de l’actual govern municipal

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Sant Esteve de Palautordera es presenta per primera vegada al municipi per a les properes eleccions del 22 de […]


La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Sant Esteve de Palautordera es presenta per primera vegada al municipi per a les properes eleccions del 22 de maig com alternativa de canvi. Les persones que formaran part de la llista electoral van celebrar el primer acte de campanya electoral amb la presentació del partit davant unes 80 persones al Casal de Cultura, dissabte, a les 5 de la tarda.

L’acte va començar amb una breu exposició per part d’Alfons Bosch, exalcalde de la població i col·laborador actual de la CUP, on va exposar el procés de transició que ha portat la Plataforma de Sant Esteve a impulsar, conjuntament amb altres veïns, la CUP. Carles López, Arnau Comas i Isabel Godino van ser els encarregats d’exposar els tres eixos en què es basa fonamentalment la formació i que es tradueixen en transparència i regeneració democràtica; justícia social; i conservació del territori.

La CUP vol dinamitzar l’Ajuntament de Sant Esteve mitjançant noves propostes, compromís polític, energia i noves prioritats; ja que consideren que l’actual govern, de Convergència i Unió, ha quedat estancat en la rutina, la manca d’iniciatives i en l’escassa planificació governamental. El primer torn de paraula va ser per a López, que va defensar que la regeneració democràtica vindrà donada perquè a la llista de la CUP hi ha gent jove que pot aportar idees noves, fresques i engrescadores que podran combinar-se amb l’experiència d’altres membres de la llista de més edat.

Arnau Comas va ser l’encarregat d’exposar el tema de la justícia social, en què va proposar la realització d’una diagnosi de la situació i forma de vista dels ciutadans del municipi per analitzar-ne els resultats i establir els eixos que s’haurien de desenvolupar per tal d’afrontar les desigualtats i desequilibris que es detectessin.

Finalment, va ser Isabel Godino qui va fer una xerrada sobre la conservació del territori de Sant Esteve. La representant de la formació va criticar que l’actual Ajuntament del municipi ha treballat més sobre la transformació del territori, que ella mateixa va dir que ‘no és dolenta, però hauríem de ser més curosos amb el nostre territori’. Godino va exposar i valorar el Projecte d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que actualment té el municipi, que indica que queden per edificar 600 habitatges i que suposaria un augment de la població fins a 4100 persones, de les 2.500 actuals i que, per tant, també hauria d’augmentar l’oferta de llocs de treball perquè tots aquests habitants es poguessin guanyar la vida. No obstant, Godino va dir que la CUP aposta pel creixement 0 del municipi, que amb els 600 habitatges programats ja n’hi ha prou i dur a terme una regulació de les activitats econòmiques en el sòl urbanitzable de què disposa el poble.

Un cop presentats els objectius que s’ha marcat la CUP per captar votants d’aquí al 22 de maig, es van presentar-les 11 persones que defensaran la candidatura i que són Víctor Reixach, com a cap de llista, Arnau Comas, Carles López, Josep Sabé, Yerai Pedret, Júlia Galí, Dina Murillo, Joana Pujol, Marc Maynou, Isabel Godino i Alfons Bosch.

 

Font: Actulitat de Baix Montseny

6 de febrer de 2011