La CUP proposarà que l’Ajuntament de Berga reclami a la Generalitat una modificació pressupostària per fer front al cost de la implantació de la integració tarifària al Berguedà

Al proper Ple ordinari, dijous 2 de febrer, la Candidatura d’Unitat Popular presentaràAl Ple ordinari d’avui dijous la Candidatura d’Unitat Popular proposarà que l’Ajuntament de […]


Al proper Ple ordinari, dijous 2 de febrer, la Candidatura d’Unitat Popular presentaràAl Ple ordinari d’avui dijous la Candidatura d’Unitat Popular proposarà que l’Ajuntament de Berga

La implantació de la integració tarifària al Berguedà es torna a posposar. De moment els usuaris del transport públic no es podran beneficiar d’un abaratiment del cost del bitllet. Tot i ser una promesa per part de la Generalitat des de fa un parell d’anys, s’ha anat prorrogant i en els pressupostos d’aquest 2012 del Govern català tampoc no s’hi contempla fer arribar aquesta integració tarifària al Berguedà.

Atès que el passat mes d’octubre el ple de l’Ajuntament de Berga va acordar, unànimement, exigir a la Generalitat que assumís el cost de la implantació immediata del sistema d’integració tarifari per al transport públic del Berguedà, de forma que s’acostés finalment el servei ofert pel mateix, a un nivell similar al què gaudeixen ja a dia d’avui els habitants de la major part de les ciutats mitjanes similars a la nostra. Atès que, tot i ser una promesa per part de la Generalitat des de fa una parell d’anys, la implantació de la integració tarifària al Berguedà es torna a posposar i en els pressupostos d’aquest 2012 del Govern català tampoc no ho contempla. Atès que, mentre no s’implantés la integració tarifari, també es va exigir que s’anivellessin les condicions de caducitat entre les T10 i l’abonament de Berga a Barcelona i, a la vegada, es permetés viatjar amb la T10 fins a Navàs i abonar la resta del viatge en efectiu sense haver de baixar del bus. Atès que aquest últim acord tampoc no s’ha complert. El ple de la corporació adopta els següents acords: 1.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya una modificació pressupostària per fer front al cost de la implantació de la integració tarifària al Berguedà. 2.- Exigir que, mentre la integració tarifària al Berguedà no sigui una realitat, s’anivellin les condicions de caducitat entre les T10 i l’abonament de Berga a Barcelona i, a la vegada, es permeti viatjar amb la T10 fins a Navàs i abonar la resta del viatge en efectiu sense haver de baixar del bus. 3.- Sol·licitar una reunió amb el Departament de territori i Sostenibilitat, tots els grups municipals de la ciutat de Berga i representants del Consell Comarcal del Berguedà per exposar el malestar d’aquesta decisió i exigir la implementació immediata de la integració tarifària a la comarca. 4.- Comunicar aquest acords al President de la Generalitat, el Departament de territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Berguedà.

23 de febrer de 2012