La CUP de Sallent porta l’Ajuntament al Síndic de Greuges

El “CONSELL DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT”, és un òrgan de consulta i assessorament en matèria mediambiental de Sallent. Segons els seus estatuts, ‘és un […]


El “CONSELL DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT”, és un òrgan de consulta i assessorament en matèria mediambiental de Sallent. Segons els seus estatuts, ‘és un òrgan de participació ciutadana en la vida municipal, que tindrà per finalitat debatre, informar i assessorar totes aquelles qüestions que afectin al medi ambient en el nostre territori, a més de totes aquelles funcions que li encomani el Ple de l’Ajuntament.’

També, segons els seus estatuts, article 10, règim de sessions, secció a, les sessions ordinàries del consell ‘s’efectuaran amb una periodicitat trimestral. El president convocarà i confeccionarà l’ordre del dia que es distribuirà als seus membres amb una antelació mínima d’una setmana.’

L’últim Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat, va realitzar-se el 21 de febrer de 2011. I, a data d’avui, no se n’ha convocat cap altre sessió, ni ordinària ni extraordinària.

La CUP de Sallent i altres col·lectius del municipi portem més d’un any instant l’Ajuntament de Sallent a convocar una sessió del Consell, a través de comunicacions verbals, reunions, instàncies, preguntes als plens, etc. Però l’equip de govern, poc preocupat pel medi ambient, i totalment desinteressat en la participació ciutadana, ha desatès totes les peticions, i fins i tot algunes, com la instància entrada per la CUP en data 19/04/2012 o la pregunta realitzada pel regidor de la CUP al ple municipal del 14/05/2012 han quedat sense resposta.

Cal recordar que a Sallent hi ha el runam salí del Cogulló, un dels problemes mediambientals no resolts més greus dels Països Catalans.

Després de la publicació d’aquesta notícia a mitjans com ManresaInfo , l’equip de govern ha decidit finalment convocar una sessió del Consell pel proper dilluns dia 25 de juny. Des de la CUP lamentem que s’hagi fet cas omís per part de l’Ajuntament a la demanda dels diversos col·lectius a celebrar aquesta trobada fins que la imatge de l’equip al càrrec de l’Ajuntament s’ha pogut veure perjudicada.

15 de juny de 2012