La CUP-Sitges porta a debat l’actualitat del municipi al carrer

Un cop ordenades les moltes idees i propostes que van sorgir al llarg de dues tardes que va durar l’assemblea, des de la CUP-Sitges valorem […]


Un cop ordenades les moltes idees i propostes que van sorgir al llarg de dues tardes que va durar l’assemblea, des de la CUP-Sitges valorem molt positivament la celebració i els resultats de la 1a Assemblea Oberta.

L’Assemblea tenia l’objectiu principal d’acostar la política municipal institucional a les Sitgetanes i Sitgetans i, alhora, posar-la a debat mitjançant un procés participatiu directe, real i útil. Una experiència que no s’havia realitzat mai per part d’un partit polític en aquest poble.

Durant les dues sessions van assistir una trentena de persones, tant militants de la CUP com simpatitzants i persones que se situen fora dels cercles pròxims a l’Esquerra Independentista. Totes aquelles persones que es van acostar a l’Escorxador van participar activament del debat i van aportar punts de vista i idees molt interessants per la nostra feina futura.

El desenvolupament de les dues sessions va ser àgil, coherent i engrescador, cosa que va permetre afrontar tots els punts que es volien portar a discussió d’una manera productiva.

Així, al llarg del primer dia es van debatre en profunditat dos grans temes d’actualitat com son les noves ordenances fiscals i l’anunci de noves retallades, ara sobre els sous de treballadors de l’Ajuntament. Del debat en van sorgir noves col·laboracions, les línies de treball que serviran per redactar les al·legacions a les ordenances basades en criteris de progressivitat i bonificacions; i per sobre de tot, la nostra reafirmació en la defensa dels drets dels treballadors i contra les retallades que fins ara ha protagonitzat l’autoanomenada Nova Majoria.

Es van deixar pel segon dia tres aspectes igualment importants per la seva actualitat o per ser eixos de treball prioritaris per la CUP-Sitges. Els debats entorn l’articulació d’una participació ciutadana real a través del nou ROM, el salt de la CUP al Parlament del Principat i el seu posicionament a nivell nacional, i la municipalització dels serveis municipals; van centrar les quatre hores que va durar la segona sessió de l’Assemblea Oberta.

Al llarg dels dos dies les preguntes i suggeriments dels assistents van ser constants i sempre des d’un punt de vista constructiu. Per això, la CUP vol donar les gracies a tots els participants per ser-hi i per les seves aportacions, les tindrem molt en compte.

16 de novembre de 2011