La CUP de Tarragona denuncia què amaguen els pressupostos municipals

Davant del ple municipal del dia 21 de desembre del 2012 en què es van aprovar els pressupostos municipals per al 2013, la CUP de […]


Davant del ple municipal del dia 21 de desembre del 2012 en què es van aprovar els pressupostos municipals per al 2013, la CUP de Tarragona vol mostrar el seu rebuig a aquests perquè:

· Com ja va manifestar l’any passat, novament els pressupostos s´han realitzat de forma piramidal i sense tenir en compte la veu de la ciutadania de Tarragona, no hi ha hagut cap procés participatiu ni cap altre procés per a la possible implicació ciutadana. Enguany, ni tan sols s’han pogut consultar abans de la seva aprovació.

· Torna a haver-hi manca de transparència en totes les assignacions econòmiques (que amaguen el còmput total percebut pels membres del consistori, derivades de plens, reunions de treball, comissions de govern, dietes…) que tenen els consellers i conselleres, així com les persones que ocupen càrrecs de confiança.

· Considera intolerable que gairebé 18 milions d’euros del pressupost municipal s’estiguin destinant a pagar els deutes que els diferents governs municipals han contret amb diferents entitats financeres; d’aquests, 4.908.267,05 € es pagaran l’any 2013 en concepte d’interessos a entitats bancàries. A més, consideren inadmissible que a hores d’ara la ciutadania no conegui l’origen d’aquests deutes ni la quantia total, que s’han contret d’esquenes a la ciutadania i que s’haurien de considerar com a deute odiós i que requereixen depuracions de responsabilitats.

· Són uns pressupostos cínics, ja que mentre de cara a l’opinió pública el consistori renta la seva imatge afirmant que retiraran els diners dels bancs que desnonin, aquesta mesura resulta inaplicable mentre es mantinguin aquests deutes i no s’aporti una solució de tipus polític com la que proposa la CUP: auditar popularment el deute públic i no pagar-ne la part il·legítima.

· Aquests pressupostos mostren contradiccions tant flagrants com el fet que un govern que s’autoanomena progressista destini a seguretat ciutadana una partida que triplica les destinades a Cultura, Patrimoni i Ensenyament.

· Rebutja les maniobres de comptabilitat que maquillen els pressupostos com ara que la desorbitada assignació de 530.000 d’euros a la Societat Anònima que gestiona el Nàstic estigui inclosa dins l’apartat de despeses “Àrea de Serveis a la Persona” o els opacs 250.000 destinats a “Despeses diverses Jocs del Mediterrani” dins la partida de l’“Àrea de Treball i Activació Econòmica”.

Per últim, la CUP de Tarragona denuncia que l’aprovació dels pressupostos s’ha realitzat mitjançant l’absoluta connivència de tots els grups municipals de l’Ajuntament. La CUP sosté que el PSOE amb el seu vot afirmatiu, i CiU, PP i ICV amb les seves abstencions, han fet possible l’aprovació d’uns pressupostos opacs que defensen els seus interessos partidistes, enfront dels interessos de la ciutadania. La CUP denuncia que l’increment dels pressupostos municipals s’ha dut a terme mitjançant una apujada dels impostos i de les taxes municipals que ofega encara més la ciutadania (servei de recollida de brossa, IBI, zones blaves, transport públic, cultura…), alhora que aquest augment pressupostari no reverteix en aspectes clau com són l’habitatge o els serveis socials.

Assemblea local CUP de Tarragona,

Tarragona, 3 de gener de 2012

3 de gener de 2013