La CUP tornarà a defensar, al Ple Municipal, les Consultes Populars com un mecanisme participatiu i vinculant al servei de la ciutadania

Després que el Ple Municipal del passat 14 de Setembre no aprovés, pels vots contraris de CiU i ERC, posar al servei dels veïns i […]


Després que el Ple Municipal del passat 14 de Setembre no aprovés, pels vots contraris de CiU i ERC, posar al servei dels veïns i veïnes d’Alfés el mecanisme participatiu de Consultes Populars i la proposta de reglament de consultes proposat per la CUP, la Candidatura d’Unitat Popular reformula la proposta amb una moció encaminada, única i exclusivament a donar la veu al poble en aquelles qüestions en què aquest, de manera majoritària, decideixi manifestar-se.

Sense voler concretar grans postulats ni reglaments, aquest cop, es limita a demanar que l’Ajuntament adquireixi el compromís de “celebrar consultes populars d’acord amb la legislació vigent quant així ho requereixi la ciutadania mitjançant recollida de signatures d’un tant per cent concret del total de ciutadans i ciutadanes d’Alfés majors d’edat”. La CUP d’Alfés consideraria inadmissible i contrari als postulats defensats obertament per l’actual govern durant la campanya electoral el vot en contra de la moció.

Així mateix, al proper Ple Extraordinari, s’hi inclouran les mocions que, vulnerant la llei vigent, l’Ajuntament no va incloure al Ple del passat 14 de setembre:

  •  · Moció per a l’adequació de la dinàmica de les sessions de plens a criteris bàsics de transparència i participació ciutadana.
  • · Moció per a la fixació d’un límit màxim en les indemnitzacions als càrrecs electes pel que fa als conceptes de dinar, sopar i dormir de les dietes.
  • · Moció per a l’eliminació del sistema de “palcos” de les festes majors.

Tot i que continuarà treballant-hi, la CUP d’Alfés, donarà per tancat, amb la votació d’aquestes mocions, el primer dels seus eixos de treball: la participació ciutadana i la posada al servei del veïns i veïnes d’Alfés dels mecanismes bàsics que garanteixin la seva participació en la presa de decisions i l’accés a la informació.

14 d'octubre de 2011