La CUP de Vilafranca del Penedes presenta una moció en suport a les persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció (RMI)

La Renda Mínima d’Inserció (RMI) és un programa integral que contempla, a més d’una prestació econòmica, diferents mesures de suport personalitzades (a través del Pla […]


La Renda Mínima d’Inserció (RMI) és un programa integral que contempla, a més d’una prestació econòmica, diferents mesures de suport personalitzades (a través del Pla Individualitzat de Reinserció sociolaboral) per a persones que, per a diferents motius, no disposen dels mitjans suficients per atendre les seves necessitats bàsiques.

Segons informació facilitada per l’equip de govern, des del mes de maig de 2011 fins al gener de 2012, l’Ajuntament de Vilafranca ha tramitat 91 expedients de RMI, dels quals cap no ha estat encara resolt per la Generalitat de Catalunya.

Els ens locals són els responsables de resoldre aquestes situacions d’inseguretat, incertesa i precarietat i, si la Generalitat es nega a resoldre els expedients de la RMI, l’administració que gestiona el servei hauria de tenir l’obligació i responsabilitat ètica i moral de donar suport a aquestes famílies.

Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilafranca del Penedès presenta una moció al proper Ple Municipal per manifestar la queixa d’aquest Ajuntament a la Generalitat de Catalunya i demanar a la Generalitat que en el termini màxim d’1 mes, resolgui tots els expedients de Renda Mínima d’Inserció.

25 de març de 2012