Davant la fallida de Bankia, fem pública la biblioteca de Caixa Laietana de Mataró

L’entitat financera Bankia, el conglomerat del qual forma part Caixa Laietana, ha estat rescatada amb diners públics de l’Estat espanyol. Aquest fet tindrà conseqüències en […]


L’entitat financera Bankia, el conglomerat del qual forma part Caixa Laietana, ha estat rescatada amb diners públics de l’Estat espanyol. Aquest fet tindrà conseqüències en l’obra social de Caixa Laietana que, a través de la seva fundació, manté oberta una de les dues biblioteques de la ciutat i també l’Ateneu Caixa Laietana.

El gener de 2012 la CUP ja va formular una al·legació al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2012 per proposar que l’Ajuntament estableixi “un conveni amb Caixa Laietana per reconvertir la seva biblioteca de la Plaça de l’Ajuntament en una biblioteca pública mentre no es posen en servei les biblioteques públiques previstes i obligatòries per la llei”. L’al·legació va ser etiquetada amb un “a estudiar” per part del govern de CiU, que responia que “la prioritat pel 2012 és la posada en funcionament de la Biblioteca Antoni Comas i programar la tercera biblioteca pública; malgrat això es pot estudiar la proposta”.

Recordem que, per llei, Mataró hauria de disposar de tres biblioteques públiques. Actualment n’hi ha una de pública (la Pompeu Fabra), una de privada (la de Caixa Laietana) i una segona pública construïda però sense habilitar (la de l’Escorxador o Antoni Comas).

La fallida de Bankia i els seu rescat amb diners públics ens situen en un nou escenari que posa en perill la continuïtat de l’obra social de Caixa Laietana i on la preservació del fons documental de la seva biblioteca ja és una prioritat.

La biblioteca de la Caixa Laietana disposa d’un fons bibliogràfic d’uns 400.000 volums i guarda entre els seus fons la bibliografia més complerta de Mataró i Maresme. Aquest fons únic és el fruit d’una obra social pensada per servir a la ciutadania de Mataró i no als interessos del Capital.

Per tot això la CUP reclama a Bankia (Caixa Laietana) i a l’Ajuntament de Mataró:

1.- Acord  per a la cessió a l’Ajuntament de Mataró del fons bibliogràfic i documental per tal de garantir-ne la seva correcta preservació.

2.- Integració de la Biblioteca Caixa Laietana de Mataró a la Xarxa Pública de Biblioteques. A aquest propòsit es crearà una comissió mixta Bankia – Administració (Ajuntament de Mataró – Consell Comarcal – Diputació Barcelona) per calendaritzar el procés d’integració, concretar els aspectes tècnics i de personal.

3.- Compromís de mantenir l’actual emplaçament de la Biblioteca Caixa Laietana a la plaça de l’Ajuntament.

4.- Compromís de conservar els llocs de treball i pel respecte als drets laborals de les persones que hi treballen.

17 de maig de 2012