Què diu exactament la proposta de resolució sobre el Referèndum que la CUP ha presentat al Parlament?

Proposta de resolució per l’exercici del dret a l’autodeterminació


El Parlament de Catalunya ha resolt en diverses ocasions que el conflicte polític amb l’Estat només es resoldrà per la via de l’exercici del dret a l’autodeterminació i l’amnistia de totes les persones represaliades. 

Així mateix, la societat catalana s’ha pronunciat de forma majoritària i permanent que la resolució del conflicte passa per la celebració d’un referèndum d’autodeterminació on tots els ciutadans de Catalunya puguin decidir el futur del país.

El poble català no pot desaprofitar la porta que s’obre amb el referèndum d’autodeterminació que Escòcia té previst celebrar l’any 2023. Referèndum que situarà el dret a l’autodeterminació en el centre del debat de la política europeu. 

Per això, 

El Parlament de Catalunya es compromet a dur a terme un referèndum d’autodeterminació abans no finalitzi la XIV legislatura, i per tant, insta al govern de la Generalitat a iniciar immediatament els debats i treballs necessaris per a garantir-ne la seva realització.

 

28 de setembre de 2021