La gestió dels aliments que llencen els supermercats, la creació d’un Consell de Cultura i la insubmissió fiscal de l’Ajuntament de Vilanova, les mocions de la CUP al ple de març

A part d’aquestes tres mocions pròpies, la CUP signa dues mocions més conjuntament amb altres grups polítics: una en favor de la continuïtat de l’Escola […]


A part d’aquestes tres mocions pròpies, la CUP signa dues mocions més conjuntament amb altres grups polítics: una en favor de la continuïtat de l’Escola Pasifae i, l’altra, en suport al català a l’escola.

La CUP presenta tres mocions al ple d’aquest divendres 30 de març. També signa una moció conjuntament amb el PSC i ICV referent a l’Escola Pasífae, en la qual es demana al Departament d’Ensenyament que aporti les dades sobre previsions de la població escolar a Vilanova en els propers anys que han justificat la proposta de tancament de l’escola Pasífae i s’obri un procés de discussió i reflexió sobre l’oferta escolar a la ciutat, tot contrastant aquestes dades amb les que treballa l’Ajuntament. La moció vol ser també una mostra de suport al “Manifest en contra del tancament d’una escola pública a Vilanova i la Geltrú i en favor d’una escola pública de qualitat” que ha elaborat l’escola Sant Jordi. Tot això per demanar al Departament que replantegi  el tancament de la Pasifae i que escolti i debati alternatives amb les comunitats educatives afectades, sense jugar amb la pressió de la immediatesa i la urgència del procés de preinscripció, admetent que durant el període de preinscripcions actualment obert sigui possible matricular-se a l’escola Pasífae.

Pel que fa a la moció sobre el català a l’escola, presentada per la Comissió Promotora “Defensem l’escola en Català”, davant els constants atacs i al fet que el català sigui la llengua vehicular a les escoles del Principat, la CUP votarà a favor de que l’Ajuntament s’adhereixi a la proposició de Llei “Defensem l’Escola en Català” per establir el català com a única llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu a Catalunya en tots els nivells, etapes i modalitats, i que l’Ajuntament de Vilanova col·labori amb la recollida de signatures de suport a aquesta proposició de llei.

Insubmissió fiscal de l’Ajuntament a l’estat espanyol

Aquesta moció insta a la Generalitat i a l’Agència Tributària de Catalunya a establir un protocol d’actuació que permeti a l’Ajuntament realitzar els pagaments de l’IRPF i també en cas d’haver-n’hi, els corresponents a l’IVA, a l’Agència Tributària de Catalunya en comptes d’efectuar-los a l’Agència Tributària Espanyola com s’han realitzat fins ara.

Recuperar i gestionar els aliments en bon estat que els supermercats llencen als contenidors

L’objectiu de la moció és demanar als responsables dels supermercats i hipermercats de la ciutat que donin els aliments descartats per a la venda – i aptes per al consum- als Serveis Socials, en comptes de llençar-los. A partir d’aquí garantir un repartiment eficient i just evitant les problemàtiques que es produeixen.

Per a la creació d’un Consell de Cultura

La proposta de la CUP pretén que s’iniciin les accions i procediments necessaris per crear un consell independent i estable amb entitats, polítics i agents representatius de la cultura, que analitzi l’estat de la cultura a la ciutat i planifiqui l’estratègia a seguir en els propers anys, fent que la cultura no sols depengui dels canvis al capdavant de la regidoria cada quatre anys.

27 de març de 2012