Girona: Un any més la Cup denuncia la celebració del Firahabitatge

Els propers dies 7, 8 i 9 de març Girona acull la 6a edició del Firahabitatge. Des de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Girona, […]Els

propers dies 7, 8 i 9 de març Girona acull la 6a edició del

Firahabitatge. Des de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Girona,

com fa ja anys que denunciem, considerem inacceptable la celebració

d'aquest certamen a la nostra ciutat per diverses raons.


En primer lloc perquè frivolitza sobre un dret ciutadà bàsic com

l'habitatge, que actualment genera situacions dramàtiques com a

conseqüència de la dinàmica del mercat immobiliari, l'especulació

urbanística i la manca d'intervencions valentes per part de

l'administració.

En segon lloc perquè és una fira orientada als interessos de les

empreses constructores i de promoció immobiliària, principals

beneficiades de l'actual situació, que marginen i ofeguen els sectors

socials més desfavorits i amb menys capacitat econòmica i enfoquen la

fira de forma elitista i mercantilista.

7 de març de 2008