Girona: La CUP demana acció política davant de les agressions feixistes

La ciutat de Girona periòdicament es veu sacsejada per episodis de violència gratuïta que protagonitzen individus amb vincles amb el món neonazi. De nou, aquest […]La

ciutat de Girona periòdicament es veu sacsejada per episodis de

violència gratuïta que protagonitzen individus amb vincles amb el món

neonazi. De nou, aquest cap de setmana uns joves han apallissat a tres

persones – com a mínim – amb mòbils clarament racistes.


 


La CUP de

Girona considera molt greus els fets i demana responsabilitat política

a les administracions. Segons Jordi Navarro, portaveu de la CUP;

"l'Ajuntament de Girona hauria d'adoptar les disposicions adients per

tal de contenir i erradicar de la ciutat aquestes actituds. No podem

permetre que aquests grups impedeixin el lliure desenvolupament de la

convivència".


 


Segons el portaveu de

la CUP, les agressions de dissabte al vespre demostren que la xenofòbia

i el racisme són una tendència en augment. En aquest sentit, denuncia

que la paralització de les administracions provoca que la situació

s'hagi perpetuat al llarg dels anys. Recorda que la CUP i

l'independentisme de la ciutat han estat víctimes d'agressions

feixistes (per exemple l'any 2003 i 2004, amb sengles atacs al Casal El

Forn que varen ser denunciats). Malgrat tot, aquests joves violents

rarament han arribat a ser processats, i quan ho han estat, sovint

s'han desestimat els mòbils racistes o ideològics dels agressors i, per

tant, s'han minimitzat les conseqüències socials dels fets.


Per

tot això, la CUP de Girona demana la màxima diligència davant de

l'agressió del dissabte al vespre: "L'Ajuntament hauria de perseguir

específicament aquest tipus de comportaments. Un bon inici fóra que

s'impliqués, com a acusació particular, per tal de defensar els drets

de tots els ciutadans". Però la proposta de la CUP va més enllà i vol

advertir a la societat que cal actuar contra tots els sectors implicats

en la difusió del feixisme. Determinats cercles polítics, mediàtics i

econòmics promouen aquestes actituds sense que siguin objecte de

crítica. Per altra banda, la CUP proposa el desenvolupament d'accions

educatives que promoguin els valors democràtics i solidaris pel

respecte als drets dels pobles, les ètnies i les persones.


Tal

i com féu el juny del 2004, la CUP es planteja ara de presentar una

moció al proper Ple de Girona per tal comprometre a les forces

polítiques municipals en la lluita contra el feixisme. Aquella moció,

que demanava accions com les repetides aquí, no fou atesa per cap dels

grups municipals amb representació.

25 de setembre de 2008