El Govern de Vilafranca de CIU i PSC, rebutja les al·legacions presentades sobre el projecte de l’ESCAVI

La CUP, ICV, NeCat i el Moviment 15M van presentar una bateria d’al·legacions als estatuts de la fundació que ha de gestionar la futura escola […]


La CUP, ICV, NeCat i el Moviment 15M van presentar una bateria d’al·legacions als estatuts de la fundació que ha de gestionar la futura escola de gestió integral vitivinícola de Vilafranca (ESCAVI, BS). El govern de CiU-PSC les va desestimar quasi totes.

Les al·legacions presentades tenien com a objectiu principal millorar els estatuts de l’ESCAVI i afavorir els interessos de Vilafranca. En primer lloc, les al·legacions qüestionaven la baixa participació que tindrà l’Ajuntament de Vilafranca dins de la Fundació de l’Escavi (corresponent a un 18%), ja que l’aportació econòmica pública a la fundació és del 85%. En les al·legacions es demanava, doncs, garantir la representació majoritària de l’Ajuntament en l’òrgan de govern, doncs l’aportació pública és majoritària a la fundació. Altres al·legacions presentades feien referència a reduir el marge de despesa del funcionament del Patronat (del 3 a l’1%), així com limitar la representació dels patrons a 12 anys (actualment no hi ha límit temporal) o, limitar el sou dels càrrecs directius de l’ESCAVI (amb els estatuts vigents tindran un sou d’alt directiu).

Per altra banda, la CUP, NeCat i el moviment 15 M van realitzar al·legacions on es qüestionava el valor final que l’equip de govern ha atribuït a l’equipament. Al·legacions que venen motivades per l’existència de tres informes on es valora de manera diferent el preu de l’equipament (que van dels 3 als 2 milions d’euros), més enllà de les despeses generades per la rehabilitació que a posteriori de la valoració s’estan realitzant i per tant, no estan comptabilitzades. Per aquest motiu. també es demanava una taxació independent del valor de l’edifici.

Des d’aquestes organitzacions també es considera que cedir un edifici com l’Incavi sense cap tipus de retorn econòmic per l’Ajuntament durant 50 anys no és acceptable i representa una pèrdua de possibles ingressos en temps de crisi i retallades.

En aquest sentit, també cal remarcar que les al·legacions van ser rebutjades poques hores després de ser entrades al registre de l’Ajuntament,  i quan encara no havia acabat el període d’exposició pública del dictamen. Aquestes formes d’actuar del govern municipal contribueixen a generar més desconfiança sobre un projecte, que lluny de fomentar la creació de llocs de treball i una repercussió econòmica positiva sobre el municipi, només beneficiarà les poques persones que puguin permetre’s  pagar uns estudis als quals econòmicament no hi podrà accedir la gran majoria de la població pel seu elevat cost. D’aquesta manera, el govern actua pel seu compte amb majoria absoluta de CIU i PSC, sense voluntat de diàleg ni donar resposta a les qüestions i dubtes que es plantegen entorn de tot aquest projecte elitista.

3 de juny de 2013