Manresa: La CUP, en desacord amb la regidora d’educació

La Candidatura d'Unitat Popular de Manresa opina que les mesures impulsades per la regidoria d'educació per tal de repartir entre les escoles l'alumnat procedent de […]La

Candidatura d'Unitat Popular de Manresa opina que les mesures

impulsades per la regidoria d'educació per tal de repartir entre les

escoles l'alumnat procedent de famílies migrades tenen un marcat to

discriminatori massa proper al racisme. La CUP creu que no es pot

utilitzar la qualificació de NEE (nens amb necessitats educatives

específiques) amb la finalitat de repartir els fills de persones

migrades. Aquesta qualificació fa necessària una acurada avaluació que

hauria d'obviar l'orígen de l'alumne i centrar-se en les seves

necessitats individualment.


La CUP també està sorpresa per que s'atribueixi la implantació d'una

mesura per a repartir la "immigració a les escoles" al Consell Escolar

Municipal, quan aquest no s'ha pronunciat al respecte.

Per acabar, la CUP recorda que no té cap sentit qualificar els nens

d'immigrants i fer diferències entre ells per una situació a la qual

son aliens. La CUP creu que posicionaments com aquests no son propis de

partits autodenominats demòcrates.

Des de la Candidatura independentista sempre s'ha reclamat que la

pluralitat pròpia de la nostra societat es reflecteixi també a les

aules, però opina que el camí per aconseguir-ho passa, ara, per la

modificació de l'actual model de zonificació escolar.


Font: Manresainfo.cat

31 de març de 2010