Mataró: L’Ajuntament catalanitzarà els noms dels carrers a iniciativa de la CUP

L'Ajuntament de Mataró catalanitzarà les plaques dels carrers que encara estan escrites en espanyol arran d'una iniciativa del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. […]

L'Ajuntament de Mataró catalanitzarà les plaques dels carrers que

encara estan escrites en espanyol arran d'una iniciativa del grup

municipal de la Candidatura d'Unitat Popular.


El 18 de

novembre la CUP havia presentat una proposta de resolució on es

denunciava que després de 30 anys encara molts carrers estan retolats

en llengua espanyola i s'instava l'Ajuntament a catalanitzar-los. Els

grups del govern municipal (PSC, ICV i ERC) han

redactat una proposta alternativa a la de la CUP que s'ha presentat de

forma conjunta. El Ple de l'Ajuntament del 13 de desembre del 2007 ha

aprovat aquesta resolució amb els 23 vots favorables dels grups del

govern, la CUP i CiU.


 PdR de la CUP Per la catalanització dels noms dels carrers 38.00 Kb


 PdR conjunta Per la catalanització dels noms dels carrers 21.00 Kb


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT

POPULAR PER CATALANITZAR I SUBSTITUIR LES PLAQUES DELS CARRERS QUE

ENCARA ESTAN EN CASTELLÀ

Fa 30 anys els rètols dels carrers estaven escrits íntegrament en

castellà i, a més a més, molts noms de carrer contenien referències de

personatges i efemèrides lligades al feixisme. La democratització del

nostre ajuntament va contribuir a eliminar les referències de nom de

carrer més directament lligades amb el Franquisme i, formalment, es va

catalanitzar el nomenclàtor de la nostra ciutat.

Malgrat tot, hi ha carrers de Mataró que encara conserven els rètols en

castellà, la qual cosa indica que la feina de normalització es va

quedar a mig fer. Aquesta situació és ben palpable a Rocafonda,

Cerdanyola, El Palau o Molins-Torner.

La legislació actual i la sensibilitat democràtica aconsellen

substituir els rètols dels carrers que encara estan en castellà i

catalanitzar tots els indicatius de la nostra toponímia municipal. La

deixadesa porta implícit el discurs de l'oblit. Per tant, des d'un

plantejament de restitució  democràtica, no podem ni volem oblidar que

la retolació d'aquests carrers és fruit de la prohibició i la

persecució de la llengua pròpia, el català.

Per tot plegat, el Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) proposa al ple de l'Ajuntament de Mataró el següent

ACORD

1.- Catalanitzar i substituir totes les plaques de carrers de la ciutat de Mataró que encara estan escrites en castellà

No obstant això,  el Ple decidirà

Xavier Safont-Tria i Ramon

Regidor-portaveu del grup municipal de la CUP

Mataró 18 de novembre de 2007


I aquesta és la proposta alternativa que va ser aprovada pel Ple del 13 de desembre del 2007:


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DELA CUP, PSC, ICV-EUA, ERC 

Atès que l’Ajuntament de Mataró ha de garantir que qualsevol ciutadà

pugui conèixer el nom del carrer o plaça on es troba mitjançant la

corresponent placa, atès que la imatge d'una ciutat també depèn

d'aquestes petits elements.

Atès que a l’actualitat encara existeix un elevat nombre de plaques de

carrers que són antigues i no han estat substituïdes per plaques en

llengua catalana i que aquest treball caldria fer-lo més ràpidament.


ACORDS:


1. Realitzar DURANT EL 2008 un estudi complert de l'estat de les

plaques que identifiquen el nom dels carrers i places de la ciutat,

assenyalant aquelles que requereixen una actuació de reparació, neteja

o substitució, i determinant els punts on no n'hi ha i caldria

instal·lar-ne.

2. Executar a partir d’aquesta anàlisi I DURANT EL PRENSENT MANDAT un

pla d’actuació que garanteixi la millora, substitució i nova

instal·lació de plaques d’identificació dels carrers i places de la

ciutat, amb reserva pressupostària adequada, que faci complir les

conclusions i fases establertes  en  l'estudi elaborat.

3. Serà d’aplicació la normativa existent i els criteris definits i

consensuats en el marc del Consell del nomenclàtor: com  la

catalanització de totes les plaques, o  quan portin el nom d’una

personalitat, a més del nom, hi figurarà el motiu pel que va destacar a

la seva època i pel que li ha estat dedicat aquest espai, es

substituiran les plaques de l’anterior règim,…

28 de desembre de 2007