Mataró: La CUP exigeix un informe epidemiològic independent per a la incineradora

En Jordi Colomer, tècnic ambiental municipal de Vilassar de Mar, ha fet públic un informe en el qual es qüestionen les monitoritzacions  biològiques realitzades per […]


En Jordi Colomer, tècnic ambiental municipal de Vilassar de Mar, ha fet públic un informe en el qual es qüestionen les monitoritzacions  biològiques realitzades per avaluar els efectes de la incineradora de Mataró en la salut de la població. Les conclusions a les quals ha arribat són les següents:

1. No s’han buscat les dioxines allà on s’acumulen i on tenen efectes negatius sobre la salut de les persones, en el teixit adipós o en llet materna.

2. Es donen com a nivells anteriors a la incineradora uns nivells de dioxines en sang mesurats després d’un any de funcionament de la planta, i per tant es minimitzen els percentatges d’increment de dioxines en sang.

3. No s’ha realitzat cap estudi empíric de la distribució de les dioxines al medi, ja sigui a través de les emissions de les xemeneies dels forns, dels filtres i la seva manipulació, de les cendres i el seu procés de gestió,i de les escòries i el seu procés de tractament. La no realització d’aquest  estudi impedeix realitzar un adequat plantejament epidemiològic que permeti identificar correctament quina és la població exposada, tot mesurant quina és la exposició a la que estan sotmesos, i quina no (potser seria més interessant prendre com a població control una que estigués a l’altra banda de la serralada litoral). És probable, doncs, que es prengui una població exposada com si no ho fos i faci arribar a l’errònia conclusió que les dioxines en sang provenen de l’alimentació.

4. S’han agregat les mostres de sang per determinar dioxines perdent tota la informació sobre els hàbits de vida de la població estudiada. Per exemple, es perd la informació que permetria identificar si els veïns que consumeixen fruita i verdura d’horts propers a la planta tenen nivells de dioxines superiors als veïns que tenen altres hàbits alimentaris.

5. No s’han fet anàlisis dels motius de la mort de les persones que estaven dins del programa de seguiment. I no s’han substituït  les baixes per persones de característiques similars. Es podria estar retirant de l’estudi a la població que té els nivells de dioxines més alts.

6. El Consorci de Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, al que se li fa la monitorització d’un impacte de la seva activitat principal i que ha estat motiu de controvèrsia, està presidit per la mateixa persona (Sr. Joan Antoni Baron) que presideix el Consorci Sanitari del Maresme que realitza la monitorització, eliminant així cap possibilitat d’independència.

Atès que des de 1999 no disposem de cap estudi rigorós i independent, sembla que aquests “estudis” estan dirigits a “demostrar” que la incineradora no és la responsable de l’increment del nivell de dioxines en la població de Mataró i Arenys de Mar.
 
Des de la CUP de Mataró demanem a l’Alcalde, que encarregui un epidemiològic, no pas una “monitorització”, a un organisme independent de l’Ajuntament de Mataró per tal de poder valorar efectivament quin és el nivell d’afectació de les d’activitat de la planta incineradora de Mataró sobre la població del Maresme.

Conseqüentment, si es demostrés que la planta incineradora perjudica la salut de la ciutadania, emplacem a l’Alcalde a estudiar la viabilitat del seu tancament i apostar per la implantació del residu mínim (que funciona amb èxit a Torrelles de Llobregat, el Papiol o Molins de Rei), un sistema de tractament que  permet estalviar energia, reduir la quantitat i la toxicitat dels residus a través de programes de prevenció, reciclatge i compostatge.

Mataró, 24 d’octubre de 2006

24 d'octubre de 2006