Mataró:La CUP proposa construïr una estació d’autobusos i el govern força la retidada de la proposta

El el Ple de l'Ajuntament de Mataró del mes d'octubre, el grup municipal de la CUP ha portat una proposta de resolució per tal que […]El el Ple de l'Ajuntament de Mataró del mes d'octubre, el grup municipal de la CUP

ha portat una proposta de resolució per tal que s'inicïin els estudis

per a la construcció d'una estació d'autobusos interurbans a la capital

del Maresme. El regidor Xavier Safont-Tria ha reclamat la

necessitat d'apostar fort pel transport públic col·lectiu i ha proposat

posar fil a l'agulla en els estudis per a la construcció d'aquest

equipament tan necessari a la nostra ciutat.


Descarrega't la proposta de resolució 19.22 Kb


El regidor de CiU Joaquim Fernàndez, també a l'oposició, ha

obert foc contra la proposta de resolució tot dient que per parlar

d'una estació d'autobusos caldria primer tenir estudis tècnics per

poder-ne fer una valoració política. Xavier Safont-Tria ha explicat que

precisament el que demana la proposta de resolució presentada per la

CUP és iniciar aquests estudis. Els tres partits del govern han demanat

a la CUP que retirés la proposta sobre l'estació d'autobusos ja que,

segons l'alcalde Joan Antoni Barón, aquest tema s'hauria de

plantejar el el marc de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'alcalde ha

adverit el regidor de la CUP que si mantenia la proposta els partits

del govern hi votarien en contra.


Finalment, Xavier Safont-Tria ha optat per no sotmetre la proposta a

votació, i la CUP ha pres nota del compromís adquirit per l'alcalde

d'encarrilar aquest tema.


En roda de premsa, el portaveu de la

CUP Xavier Safont-Tria s'ha lamentat que, pel que s'està veient en

aquests primers plens de la legislatura, el govern vota en contra (o

força la retirada) de les propostes constructives que provenen del

nostre grup municipal. Safont-Tria ha dit que, si es confirma aquesta

tònica, resultaria força lamentable, ja que la CUP dóna suport a

qualsevol proposta que consideri beneficiosa per al conjunt de la

ciutadania. La presenti qui la presenti.


D'altra banda, sembla

que ni el mateix govern coneix la seva proposta de Pla d'Actuació

Municipal (PAM) del 2008, ja que en un dels punts hi consta la previsió

de l'inici dels estudis per a la construcció d'una estació central

d'autobusos interurbans, justament el que la proposta de la CUP que va

ser rebutjada al Ple.


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER

L’INICI DELS TRÀMITS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA ESTACIÓ D’AUTOBUSOS

INTERURBANS A MATARÓ

De moltes dècades ençà s’ha dut a terme una política de foment de l’ús

del transport privat per a la mobilitat intercomarcal i la connexió amb

Barcelona o amb les comarques veïnes; aquest model, que ha suposat el

trinxament de la nostra comarca per múltiples infraestructures viàries,

la pèrdua d’àrees agrícoles i forestals, la degradació del paisatge, un

augment de la contaminació ambiental i una despesa energètica del tot

injustificada, és un model obsolet que cal superar amb urgència. I no

només pel fet de ser contradictori amb l’objectiu de reduir les

emissions de CO2 a l’atmosfera per tal de minimitzar els efectes del

canvi climàtic sinó pel fet de ser essencialment insostenible: seguir

apostant per les polítiques que han dut la mobilitat de la nostra

comarca al col·lapse tan sols pot menar a un col·lapse futur encara més

gran, multiplicant alhora els efectes sobre el territori, el paisatge i

la contaminació de l’aire.

Caldrà apostar per nous models de transport públic i alternatiu al

cotxe privat, la nostra qualitat de vida millorarà i el conjunt de la

ciutat se’n beneficiarà. La política a seguir passa per restringir l’ús

dels vehicles privats per ampliar l’oferta en transports públics i

zones de vianants.

Mataró, tot i ser capital de comarca, és una ciutat mal comunicada per

mitjà de transports públics terrestres amb la resta de capitals de

comarca. Molts mataronins d'orígen divers organitzen viatges

internacionals a les terres que els han vist néixer. La nostra ciutat

no disposa d'un únic punt de partida de totes les línies interurbanes

regulars i alhora de les rutes puntuals. Mataró també necessita

incrementar les línies regulars que ens enllacin directament amb altres

poblacions importants properes, i ens cal la infraestructtura bàsica

per a poenciar-les: una estació centtral d'autobusos interrurbans.

Per aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa els següents al Ple Municipal els següents

ACORDS:

1. Iniciar els estudis d'ubicació per a la construcció de l'estació

central d'autobusos interurbans que faciliti la connexió de Mataró per

línies regulars o viatges puntuals amb altres poblacions catalanes i

desstins internacionals. Tot això sense perdre els recorreguts i

parades actuals de línies com les de Mataró-Barcelona.

2. Que es contempli la necessaria interconnexió amb altres mitjans de

transport públic com el ferrocarril i el Mataró Bus, així com

l'accessibilitat per a totes les persones usuàries.

3. Iniciar els estudis de gestió de l'estació central d'autobusos

interurbans: serveis, línies regulars, horaris i freqüències rutes

esporàdiques…

4. Preveure les reserves de sòl en funció de les conclusions de l'estudi d'ubicació.

No obstant, el ple decidirà.


Xavier Safont-Tria

Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular


 


NOTÍCIES DE PREMSA:


• capgros.cat: La CUP proposa fomentar el transport públic intercomarcal. Baron es compromet a debatre el tema, junt amb la proposta de Ciu de

millorar la comunicació per la costa, en la ponència territorial

metropolitana

19 d'octubre de 2007