Mataró: La CUP proposa desenvolupar un pla de lectura

Aquesta tarda, a les portes de la biblioteca pública Pompeu Fabra, Juli Cuéllar i Xavier Safont-Tria han presentat el "pla de lectura" que proposa la […]


Aquesta tarda, a les portes de la biblioteca pública Pompeu Fabra, Juli Cuéllar i Xavier Safont-Tria

han presentat el "pla de lectura" que proposa la CUP en el seu programa

electoral. Per llei, Mataró hauria de tenir 3 biblioteques públiques.

Actualment només comptem amb el servei de la biblioteca pública Pompeu

Fabra. La segona biblioteca que s'ha planificat a la zona est de

Mataró, a l'Escorxador, és un tema pendent des de fa quatre anys i tot

sembla indicar que no la podrem gaudir fins l'any 2010. Finalment,

queda a l'aire la planificació de la 3a biblioteca que serà cada cop

més necessària a causa de l'increment de població que acompanyarà el

creixement urbanístic aprovat per l'actual govern municipal

(PSC-ICV-ERC).

Des de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) considerem que és

vital que l'Ajuntament s'impliqui i dugui a terme polítiques públiques

de promoció de l'hàbit i el gust per la lectura entre la ciutadania, en

totes les franges d'edat, perquè així es contribueix a dinamitzar la

cultura i el coneixement que són la base d'una societat justa i

democràtica.

La CUP proposa desplegar un pla de lectura transversal, que impliqui

tots els agents de la ciutat: biblioteques, llibreries, mitjans de

comunicació locals, casals de la gent gran, centres cívics, centres

esportius, centres sanitaris, escoles, instituts, universitats,

entitats culturals i veïnals, etc.

En aquest sentit proposem que el pla de lectura contempli el següent:

1. Arranjar espais per a la lectura i sales de treball en els diferents

centres cívics i/o en els centres d'ensenyament. No calen grans

infraestructures, només tenir la voluntat política de donar resposta

(el més immediata possible) a les necessitats culturals actuals.

2. Dotar els centres cívics de tots els barris de Mataró amb mediateques, sales de lectura i treball.

3. Promoure les "Biblio-platges" i les "biblio-places". Biblioteques a l'aire lliure a l'estiu.

4. Incentivar rutes i itineraris literaris amb interès turístic.

5. Atendre les demandes específiques (llibres de lectura fàcil, braille

i LSC). Equipant les biblioteques, sales de lectura i centres

recreatius de la ciutat amb material de lectura fàcil, braille i LSC.

23 de maig de 2007