El model de Festa Major de Vilanova i la Geltrú ha d’avançar cap a formes més participades i participatives

Éxit del primer Debat-Col·loqui de la CUP per reflexionar sobre el model de Festa Major. La trentena de persones que hi participen aposten majoritàriament per […]


Éxit del primer Debat-Col·loqui de la CUP per reflexionar sobre el model de Festa Major. La trentena de persones que hi participen aposten majoritàriament per avançar cap a un model amb més participació del teixit associatiu, més flexible que l’actual i consensuat amb tots els actors.

Més de trenta persones, entre les quals hi havia ex-pabordes i membres dels diferents col·lectius que participen de la Festa Major vilanovina, van acudir al debat de la CUP per reflexionar sobre aquesta sentida festa popular. Tot i que en un primer moment el debat es va centrar entorn la figura dels Pabordes, les dificultats amb que aquests es troben, el poc marge que tenen a l’hora d’organitzar la festa, les limitacions i impossibilitat de gestionar directament el pressupost, etc.; de mica en mica els participants van començar a dibuixar un seguit de propostes que poden ajudar millorar el model organitzatiu de la Festa Major, amb la participació, l’autogestio i l’inclusivitat com a pilars fonamentals. El debat també va posar sobre la taula temes com la religiositat de la Festa i la necessitat de la seva laïcització, l’imperatiu d’anar integrant les diferents manifestacions culturals d’una societat canviant, el manteniment del respecte a les tradicions, etc.

Arrel de les reflexions sorgides del debat (que publicarem en breu) i en la línia que la CUP ja ha manifestat ens els plens dels darrers anys on s’ha tractat el tema, la candidatura es va comprometre a iniciar les accions polítiques necessàries a l’Ajuntament per abordar el tema, fet que passa necessàriament per implicar el teixit associatiu i la ciutadania interessada en diferents fòrums que posin fil a l’agulla a aquest nou model.

Abans de que acabi l’any, la CUP realitzarà un altre debat-col·loqui centrat en una altra matèria d’interès ciutadà.

24 d'octubre de 2011