Molins: La CUP denuncia l’augment abusiu de les tarifes del Molins Bus

En el passat ple municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei del 23 de desembre de 2008 la CUP de Molins de Rei va votar […]En el passat ple municipal de

l’Ajuntament de Molins de Rei del 23 de desembre de 2008 la CUP de Molins de Rei va votar

en contra de l’augment de les tarifes del Molins Bus.


L’augment de les tarifes segons

el tipus de bitllet son els següents:


– Bitllet senzill 1,25 € a

1,35 €
+ 8,00 %– Targeta 10 viatges 6,85 € a 7,15 € +

4,38 %


– Targeta 10 viatges per joves 3,95 € a 4,20 € +

6,33 %


– Targeta 10 viatges per gent gran 3,20 € a 3,45 € +

7,81 %


Des de la CUP denunciem que aquests

increments son molt superiors a l’increment de l’IPC interanual, que s’ha

situat al 1,5%. Per tant, un cop més, i com ha passat també amb les Ordenances

Fiscals, els molinencs i molinenques perdran poder adquisitiu.


 
L’increment és en alguns casos,

com en el bitllet senzill, 5 vegades superior a l’IPC interanual.


L’equip de govern (ICV, ERC i

CiU) argumenta que han de fixar un increment mig ponderat superior al 4,75 %

fixat per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i inferior al 5,4 % fixat

per la Comissió

de Preus de Catalunya.


Un cop més volem denunciar que

aquests organismes estan formats pels mateixos partits polítics que també son

presents en el consistori molinenc i per tant es demostra un cop més com les

seccions locals del PSC, ERC i ICV son també responsables directes d’aquests

increments abusius del Transport Públic.


Els molinencs i molinenques hem

tornat a patir unes decisions que es prenen en àmbits supramunicipals sense que

els partits polítics molinencs demostrin la seva independència i denunciïn

aquests increments desproporcionats.

15 de gener de 2009