Montesquiu: La Cup es presenta davant de l’emblemàtic edifici de les Escoles velles

La Candidatura d’Unitat Popular de Montesquiu ha presentat la seva voluntat de concórrer en les properes eleccions municipals del maig d’enguany, i se suma així […]La Candidatura d’Unitat Popular de Montesquiu ha presentat la seva

voluntat de concórrer en les properes eleccions municipals del maig d’enguany,

i se suma així al seguit de CUP que s’estan implementant arreu de la comarca i

del país.


L’acte ha estat presentat per tres membres de la CUP. En primer lloc ha

intervingut en Marc Serra presentant l’acte i donant a conèixer els pilars

bàsics que han motivat la decisió de presentar-se a les properes municipals:

l’opacitat i falta de transparència de l’actual govern municipal (ERC), amb

nul·les polítiques per incentivar la participació ciutadana, i la deficient

informació que fa arribar al conjunt de la vila; la manca d’oposició que

exerceix el grup del PSC amb dos regidors, faltant reiteradament a plens i no

exercint el seu paper d’oposició; i la necessitat d’extrendre una nova forma de

fer política basant-se en la Democràcia Participativa i la política de base. No

ha faltat la crítica a la professionalització dels partits polítics, així com a

la creació d’una classe política subordinada i clientelista. Davant d’això a

ofert la CUP com alternativa real al municipi i arreu del país. 


En segon lloc a parlat en Lluís Torner, el que ha desglossat els quatre

punts bàsics en què la CUP vol basar el seu programa electoral: l’aprofundiment

de la participació ciutadana en els afers del poble i la inclusió de la

Democràcia Participativa com a forma de governar; el benestar dels habitants de

Montesquiu i dels seus serveis socials; el manteniment de la personalitat

col·lectiva, la recuperació dels béns patrimonials del poble i la dotació de

nous equipaments; i per acabar, la dinamització de la cultura, el comerç i

l’activitat social. 


En darrer lloc en Pep Musté ha explicat el perquè d’aquesta presentació

davant de l’edifici de les escoles velles, explicant la necessitat de recuperar

aquest emblemàtic edifici municipal incautat pel franquisme i avui en mans de

l’Església. Davant la deficiència en equipaments municipals per la gent jove i

la gent gran, i la imminent saturació de la llar d’infants, avui en un barracó

prefabricat, ha remarcat que cal  la

recuperació d’aquest edifici per part del consistori i donar-li una utilitat pública.

A més, ha explicat l’amenaça que suposa l’especulació que en vol fer l’actual

alcalde, el que és constructor, enderrocant-les i destinant-hi pisos de nova

construcció. Musté a criticat el model de poble que es vol implementar i la

necessitat de dotar el municipi de més serveis, més equipaments, més dinamisme,

i ha ofert una major oferta lúdica i cultural, avui en dia inexistent. 


Per acabar, s’ha anunciat que es faran un seguit de reunions sectorials

obertes al conjunt de la ciutadania i amb la participació de tècnics, per tal

de donar a conèixer les propostes de la CUP en temàtiques diverses com Cultura,

Model territorial, Urbanisme, mobilitat, consum energètic o Joventut, entre

d’altres.

6 de febrer de 2007