El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per unanimitat (CiU, PSC, CUP, GdP-ERC i PP) declara Wert persona non grata i mostra el rebuig a la LOMCE

Per tots els motius exposats la declaració ratifica el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts i s’adhereix al manifest de la plataforma […]


Per tots els motius exposats la declaració ratifica el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts i s’adhereix al manifest de la plataforma SOM ESCOLA. També manifesta el rebuig a l’avantprojecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), donant el suport al Parlament de Catalunya per a que emprengui accions legals, i per a defensar un model educatiu públic, igualitari, de cohesió i dignitat. En la mateixa moció el Ple per unanimitat ha declarat el ministre d’Educació, Cultura i Esport de l’estat espanyol, José Ignacio Wert, persona non grata a Palau pel seu atac frontal a la llengua catalana, i la bel·ligerant voluntat d’imposar l’espanyolització cultural al Poble Català.
La CUP vota contra els Pressupostos pel 2013

El portaveu de la CUP ha mostrat l’oposició de la formació als pressupostos fonamentant el desacord entre d’altres en 2 punts clau. La formació considera l’evolució en les partides destinades a protecció social massa tímida, ja que l’any passat representava un 7,2% del total del pressupost i enguany representa un 7,3% és a dir que el percentatge de despesa per a benestar social ha crescut en un 0,1%. El que equival tècnicament a la congelació del percentatge destinat a despesa social. Aquest increment no està a l’alçada de les necessitats socials creixents. Prenent per a indicador l’atur aquest ha crescut de 738 persones el desembre del 2011 a un total de 908 a l’actualitat, és a dir un increment del 23%, i les necessitats socials creixen de la mà de la desocupació, de la subocupació i del procés d’empobriment de les classes populars.

El segon punt ha girat entorn el sou dels membres de l’equip de govern. Mentre el sou del conjunt del sector públic, s’ha vist reduït per congelacions, retallades salarials i per l’impagament de pagues extraordinàries, el govern de Palau manté inalterable la nòmina. L’Alcalde manté la plena dedicació amb una nòmina de 46.410,44€ anuals (61.215,37 de cost amb les despeses de seguretat social), 3.867,53€ mensuals. També manté la jornada completa el Regidor de Cultura amb una assignació de 34.807,83€/anual, 2.900,61€/mes. I la resta també conserven íntegra la nòmina. En un moment en que la despesa social es sotmet a criteris d’austeritat, des de la CUP demanem que per coherència, les persones que governen donin exemple, renunciant a pagues extraordinàries, reduint les seves nòmines i adaptant-les als criteris que pregonen les formacions polítiques a que representen.
29 de desembre de 2012