PR9 PER LA SOBIRANIA ENERGÈTICA: ENERGÈTICA PÚBLICA

Proposta de resolució presentada per la CUP-NCG al Debat de Política General del 2021


El ple de Parlament del juliol de 2021 va aprovar la moció 12/XIV que establia  la creació d’una empresa energètica pública catalana basada en fonts renovables. L’esmentada moció instava al govern a iniciar els treballs per constituir l’empresa abans no acabi l’any 2021.

Des d’aquell juliol i durant  els darrers mesos la pujada de la llum és constant I l’impacte a les llars i economies de la majoria de catalanes, insostenible. Vint anys després  del  procés  de  liberalització  de  les  elèctriques  a  l’Estat  Espanyol  el  preu  de  la  llum  ha  augmentat  un  100%  mentre  que  el  salari  mitjà  només una cinquena part. Aquest hivern passat vam veure com la llum pujava un 27% en plena onada de fred i, ja l’any 2017, 400.000 famílies no podien mantenir la seva llar a una temperatura adequada. De fet, l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques va calcular que 855.000 persones pateixen pobresa energètica.

Aquest mes de setembre dia a dia s’han batut els records del cost de la llum i no està previst que deixi d’encarir-se fins al març. A més, davant els més minsos intents del Gobierno de pal·liar els efectes d’aquesta pujada a través de la baixada de l’impost (sense tocar els beneficis milionaris dels oligopolis elèctrics)  i de les queixes de la població, les elèctriques no han dubtat en amenaçar -com ja van fer als Ajuntaments el passat 2019-  amb  el  tancament  de  les  centrals  nuclears  de  manera  abrupta, encarint fins a nivells exorbitants el preu de la llum per l’escassetat d’energia.

En aquest escenari l’empresa energètica pública catalana és urgent i no admet demora. Una empresa que ha de partir de fonts d’energia renovable que tingui el control públic de tot el cicle de producció, distribució i comercialització de l’energia, amb l’objectiu que els subministraments bàsics siguin un dret garantit per a tota la població, no una mercaderia i que puguin ser també accessibles a tothom.

Per això, el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:

  1. Presentar, en el termini d’un mes, un pla detallat i calendaritzat de constitució de l’empresa energètica pública que incorpori, de manera concreta, la constitució d’aquesta de manera efectiva abans de finals de 2021, tal com estableix la Moció 12/XIV.
  2. Iniciar, en el termini màxim d’un mes, la reversió de la central hidroelèctrica de Sant Quirze de Besora a mans públiques com a part d’aquesta empresa energètica pública .
29 de setembre de 2021