Reus: La CUP anuncia públicament que es presentarà a les properes eleccions municipals

El passat dissabte 28 de març, a les 12 del migdia, a les Peixateries Velles es va fer la presentació als mitjans de la Candidatura […]El passat dissabte 28 de març, a les 12 del migdia, a les Peixateries Velles es va fer la

presentació als mitjans de la Candidatura d'Unitat Popular de Reus

(CUP), així com es feia pública la intenció de la Candidatura a

presebtar-se per les properes eleccions municipals.


A la roda de premsa es va explicar el projecte polític de la CUP, així com


EL NOSTRE PROJECTE POLÍTIC:

Les Candidatures d'Unitat Popular (CUP) som un conjunt de persones

amb un projecte polític ferm que aposta per la transformació social,

política i econòmica de la societat catalana a través de l'acció

municipal. És per això que:

– Basem el nostre àmbit d'actuació en els municipis i els

ajuntaments, entenent aquests com l'espai més proper a les persones i a

la ciutadania, a partir dels quals volem construir un model de

democràcia participativa en el qual la voluntat popular es vegi

realment reflectida. Una futura assemblea de municipis dels Països

Catalans és la nostra aposta per assolir l'objectiu de bastir un país

lliure, reunificat i en el qual prevalgui la democràcia directa i la

justícia social.

– Apostem per una transformació política basada en una democràcia

que mostri una manera de fer participativa, oberta i transparent, en la

qual l'exercici democràtic no es limiti tan sols al vot cada quatre

anys sinó que es concreti amb la participació directa del poble en els

afers que ens afecten i en el funcionament de la societat, decidint el

nostre futur dia a dia, a través de propostes i referèndums que tinguin

caràcter vinculant.

– Creiem que el dret a decidir de les persones i l'autodeterminació és

un principi bàsic i fonamental de la democràcia i és en aquesta línia

que cal actuar.

– Volem fer de Reus una ciutat dinàmica, integradora i moderna, en la

qual la modernitat i el progrés es basi en la voluntat de les persones

i del ric teixit associatiu reusenc d'esdevenir veritables actors

socials per tal d'obrir camí cap a la transformació d'una societat més

justa i igualitària en tots els seus aspectes.

– Cal construir, doncs, una alternativa al model polític, econòmic i

social actual i garantir una transformació eficient i eficaç, que

respongui a la necessitat real del poble i que es basi en la igualtat

de drets sense distinció per raons econòmiques, d'origen, culturals, de

gènere o edats, així com l'accés total a uns serveis públics bàsics de

qualitat, com l'educació, la sanitat, el transport, el treball i

l'habitatge digne i, fins i tot, l'alimentació bàsica per a tothom.

– Conscients de la realitat social i la diversitat lingüística i

cultural del nostre país i de la nostra ciutat, apostem per la

socialització de la llengua i la cultura catalana com eix vertebrador,

cohesionador i solidari amb les diferents cultures i llengües que

conformen aquesta realitat.

– Apostem fermament per un projecte muncipalista obert a tothom per tal

d'arribar al màxim de gent possible i engrescar a la participació

social i política dins i fora de la CUP, que motivi a la ciutadania a

esdevenir persones lliures, amb consciència crítica i

constructiva, responsables i solidàries.

– Proposem un política econòmica que prioritzi les necessitats globals

i reals de les persones per sobre dels interessos particulars, i és per

això que volem un model de societat construït de baix a dalt, en el

qual la gestió dels recursos es faci de manera democràtica real a

través de la participació directa i de la unitat popular.

– En aquesta línia, cal un model de creixement urbanístic racional i

sostenible, respectuós amb l'entorn natural i amb la idiosincràsia

urbana reusenca, lluny de projectes que hipotequen per sempre la nostra

fisonomia urbana, lluny de promocions impersonals i

descontextualitzades, i cal treballar per un model que respongui a les

necessitats reals de la població i en la millora de la qualitat de

vida, amb la regeneració i rehabilitació del seu centre i dels seus

barris creant espais d'ús públic i diversificant propostes culturals,

d'oci i lúdiques que serveixin per enfortir la relació social entre

persones de diferents orígens.

– Des de la CUP de Reus, ens comprometem a treballar amb tots els

mitjans al nostre abast per assolir tots aquests objectius amb la

finalitat de contribuir des del nostre àmbit d'actuació a la

construcció d'una societat autènticament lliure, socialment justa i

igualitària, integradora i participativa, i -entenent la lluita social

íntrinsecament lligada a l'alliberament nacional- aconseguir la

independència d'uns Països Catalans vertaderament lliures i socialistes.

– Animem a totes les reusenques i a tots els reusencs a participar

d'aquest projecte i enfortir-lo, perquè creiem fermament que primer són

les persones, perquè creiem fermament que un altre Reus és possible.

Són aquests motius ens porten a anunciar públicament que la CUP

de Reus ha decidit donar un pas endavant i es presentarà a les properes

eleccions municipals de la ciutat de Reus.

Comptem amb el vostre suport!


29 de març de 2009