Reus: La CUP reclama una targeta de residents per als veïns i veines del municipi

És cert que el parc automobilístic de Reus i el creixement demogràfic de la ciutat van a l’alça . Aquest fet sumat a la mala […]


És cert que el parc automobilístic de Reus i el creixement demogràfic de la ciutat van a l’alça . Aquest fet sumat a la mala planificació urbanística, justifica per raons de mobilitat i facilitat d’aparcament, la dolguda presència de zones blaves en molts carrers.

Des de la CUP entenem que una aposta forta per un transport públic de qualitat faria disminuir a llarg termini el parc automobilístic i comportaria una reflexió sobre la utilitat i el cost econòmic i ambiental que esdevé mantenir un vehicle. Desgraciadament molts ciutadans hem de fer ús diari de les zones d’aparcament de vehicles de gestió municipal sota la direcció d’AMERSAM.

AMERSAM, Aparcaments i Mercats de Reus SA Municipals té a disposició de la ciutadania un total de 3.631 places d’aparcament. Tot i la darrera campanya llençada per aquesta empresa en què s’aposta per noves fórmules de tarifatge , podem constatar entre molts altres exemples que un pàrquing municipal tancat 24 hores és més car que la majoria de pàrquings privats, fet que ens fa reflexionar un cop més sobre la gestió i el rendiment econòmic del sòl municipal en mans del consell d’administració d’AMERSAM des del 1988 i que solament aquest darrer any treballen amb una xifra de negoci de 2.704.554,47€ i un capital social de 4.221.700€.

Som conscients que les zones blaves són una font d’ingressos important per les arques municipals i que aquests diners poc o molt han o hauien de revertir en el ciutadà tard o d’hora. I també som conscients de com la ciutadania ens veiem afectats per aquesta crisi econòmica, especialment les classes més populars. Tots i totes sabem com és de difícil mantenir una família o un lloc de treball a dia d’avui: els impostos pugen, els serveis bàsics com la llum, l’aigua o el gas també pugen, l’atur puja i els salaris baixen. I les zones blaves?

La manca de descomptes a l’hora d’aparcar per aquells ciutadans que vivim rodejats de zones blaves i les fortes sancions a les quals estem exposats ,en cas d’incompliment de la normativa que fixa AMERSAM, de dubtosa credibilitat, fan que la nostra economia es ressenteixi fortament a final de mes. Així doncs, una ciutadana que viu al centre de Reus pot gastar-se per aparcar el cotxe relativament a prop de casa una mitjana de 40€ mensuals, xifra que en aquests temps de crisi econòmica, en què la feina falta a més d’un integrant familiar, suposa un cost molt elevat que va en detriment d’una millor qualitat de vida.

Des de la CUP, Candidatura d’Unitat Popular, de Reus i dins de la campanya de «Participar és Transformar» creiem que ja ha arribat l’hora que l’Ajuntament de Reus posi a disposició de la ciutadania una targeta resident, que permeti obtenir unes tarifes més reduïdes a tots aquells ciutadans que vulguin aparcar el seu vehicle en zona blava o en pàrquings municipals dins d’un radi concret al voltant del habitatge on està empadronat. Moltes són les poblacions catalanes que fa anys que gaudeixen d’aquesta targeta que sens dubte representa una millora en l’economia familiar i un estalvi de temps a l’hora d’aparcar, i més seguretat pel que fa a robatoris o danys al vehicle. Al mateix temps creiem que una bona gestió d’aquesta targeta resident pot fer créixer a mig o llarg termini les arques municipals.

Pels motius esmentats anteriorment la CUP emplaça tots els grups municipals a crear una comissió d’estudi a fi i efecte que a mitjan 2011 permeti que aquells ciutadans i ciutadanes de Reus que vulguin gaudir d’una targeta resident per obtenir un tarifatge més baix en els pàrquings i les zones d’aparcament municipal, puguin fer-ho.

Demanem que els descomptes per resident no puguin ser menors del 40% de l’actual tarifatge, entenem que per una quantitat menor, no tindria sentit fer tot aquest procés que de ben segur serà complicat.

Molt sovint els polítics municipals parlen de la desafecció política de la societat, doncs ara és el moment tant del govern municipal com de l’oposició per posar els colzes damunt la taula i començar a treballar per combatre-la.

A la demanda explicitada anteriorment volem sumar-n’hi una altra: que aquesta comissió per estudiar i crear la targeta resident estigui formada no només per representants dels grups municipals amb representació al consistori, sinó també per representants de les AVV, i col·lectius i entitats que s’ofereixin voluntàries per tirar endavant aquest projecte en un format assembleari i popular. Si arribés el cas en què la mateixa comissió no es posés d’acord en la planificació o execució del projecte, caldria sotmetre’l a una consulta popular tal i com permet l’actual Reglament d’Ordenança Municipal.

Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus entenem que la demanda exposada és una proposta de mínims i que ha de servir de transició cap a una nova manera d’entendre el tarifatge de l’aparcament municipal i el transport públic que tingui presents les necessitats de la ciutadania i no pretengui obtenir-ne uns interessos crematístics. Per això, davant l’actual model insostenible d’AMERSAM, reclamem la proposta de la targeta resident com a solució d'urgència per evitar l'abús que suposa la zona blava per al resident. Ja és hora que el consistori, més enllà d’intentar vendre com a producte estrella ecologista una deficient xarxa de carrils bici, es plantegi seriosament alternatives a l’ús del vehicle particular i adopti mesures concretes com les que ja hem demanat en diverses ocasions sense obtenir cap tipus de resposta per part del consistori: la gratuïtat del transport públic per a estudiants i persones amb risc d’exclusió social o una flota d’autobusos cèntrics gratuïts que beneficiïn el petit comerç, per exemple.

És per tot això que la CUP vol que l’Ajuntament de Reus formi una comissió constituïda a parts iguals per representants polítics, AVV, col·lectius i entitats, amb el mateix dret a veu i vot; i que aquesta, s’ encarregui de crear una targeta resident a mitjan 2011 que permeti obtenir un descompte mínim del 40% en els pàrquings i zones municipals d’aparcament a aquells ciutadans que estiguin empadronats en habitatges pròxims a àrees de pàrquings i zones blaves d’aparcament de vehicles de gestió municipal. Així com, que aquesta comissió serveixi per afrontar tots els reptes que presenta la ciutat, en matèria de mobilitat i de forma participativa entre tots els i les agents involucrades.

ADHEREIX-TE A LA DEMANDA. SIGNA EL MANIFEST A:

 

www.pobleviu.cat/targetaresident

1 de setembre de 2010