Reus: Perquè diem no a l’ARE

El 16 d'octubre de l'any 2007 s'aprova el Decret 1/2007 fruit de la promesa electoral d'habitatge protegit per part del govern tripartit intentant respondre a […]El 16 d'octubre de l'any 2007 s'aprova el Decret 1/2007 fruit de la

promesa electoral d'habitatge protegit per part del govern tripartit

intentant respondre a la necessitat d'habitatge assequible per les

classes socials amb menys recursos


Però lluny d'això ens plantegem un decret que vulnera l'autonomia local, que fins al moment és l'encarregada de planificar l'ordenament urbanístic, i que està pensat per facilitar l'accés al sòl als promotors, reduint els tràmits administratius per tal que puguin començar a urbanitzar el més aviat possible. Per si no fos prou, aquest decret no va acompanyat d'una política social per facilitar l'accés a l'habitatge o al lloguer, és simplement una ajuda al constructor però no al ciutadà que és el realment perjudicat per aquesta situació.

En el cas particular de Reus ens trobem amb una ARE immensa, que planteja 7000 habitatges nous en blocs de fins a 15 pisos d'alçada en una extensa zona de masos i eminentment agrícola. Aquesta política no respon a cap tipus de necessitat d'habitatge, ja que a Reus hi ha en oferta pisos de sobre per cobrir les necessitats de la ciutat. L' Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya del 2007, fet pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat, ens diu que l'any 2006 a Reus hi havia 1.387 habitatges en oferta i 1.885 el 2007; només cal donar un tomb per Reus per imaginar-se que aquest any la xifra seguirà creixent.

Aquest pla planteja l'alteració del tradicional passeig de la Boca de la Mina, l'enderroc d'antics masos, alguns d'ells centenaris i amb refugis privats de la Guerra Civil, l’expropiació dels pocs camps de conreu actius que queden i l'aglomeració de trànsit i persones en els pocs pulmons verds de la nostra ciutat.

Veiem que es tracta d'una maniobra d'imatge, d'una falsa política d'esquerra que arriba tard i malament. D’aquesta manera, ens trobem avui, amb un gran Pacte que té com a màxim objectiu la injecció de capital públic al sector immobiliari, per tal de suavitzar una crisi que el mateix sector ha generat. Es tracta d'un model oposat als principis de sostenibilitat i preservació del territori que defensa i treballa la Candidatura d’Unitat Popular. Les ARE impliquen un creixement en nombre d’habitatges i de població, totalment inassumible i insostenible per al país i per la majoria de municipis afectats.

Des de la CUP entenem que els recursos no són il·limitats i per això proposem mesures contundents de foment del lloguer. L’accés a l’habitatge no pot ser només considerat com accés a la propietat ni ser entès com un bé d’inversió. És necessari exercir un control sobre les pràctiques especulatives i actuar decididament contra l'habitatge buit.

Bartomeu Castellano

CUP-Reus

reus@cup.cat

www.reus.cup.cat

4 de desembre de 2008