Sabadell: La CUP celebra que finalment Sabadell no s’integri a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

A mitjans d'aquest any s'iniciaren les taules de debat, organitzades per l'Ajuntament de Sabadell, sobre la conveniència o no d'integrar Sabadell a l'Àrea Metropolitana de […]


A mitjans d'aquest any s'iniciaren les taules de debat, organitzades per l'Ajuntament de Sabadell, sobre la conveniència o no d'integrar Sabadell a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Inicialment només hi pogueren participar els partits amb representació al consistori, però posteriorment es van obrir als i les sabadellenques.

La Candidatura d'Unitat Popular de Sabadell va deixar ben clar, en un comunicat del passat més de febrer, que no apostava per la integració de la nostra ciutat a l'AMB, i s’oposava fermament a «un instrument de gestió del territori que parteix d’una concepció del país que fomenta els desequilibris, amb una megalòpoli (la Gran Barcelona) que concentra el poder polític i econòmic, i un gran “pati del darrere” amb caràcter subsidiari».
 
El mateix comunicat ja expressava la necessitat de fer de Sabadell un “pol de referència” que articulés tota la comarca del Vallès. Alhora, reclamava la supressió dels consells comarcals i, sobretot, de les diputacions provincials, institucions amb responsabilitats polítiques però amb personal posat a dit pels partits, no escollit directa ni democràticament pel poble, i que al cap i a la fi acaben esdevenint autèntiques agències de col·locació de membres o afins al partit de torn que les controla.
Des de la CUP Sabadell celebrem que, finalment, tan els grups municipals que eren favorables a la integració de Sabadell a l'AMB com els que no es pronunciaven ni pel sí ni pel no, hagin rectificat. D’aquesta forma, a parer de la CUP, s’ha evitat que Sabadell fes un pas enrere molt important, ja que la integració a l’AMB l'hagués empès a perdre la seva personalitat cultural, social i econòmica.

Finalment, la CUP Sabadell emplaça l'Ajuntament de la ciutat a obrir un nou debat veritablement participatiu –aquest cop sí, des del primer dia fins a l'últim– per tal de dissenyar el camí cap a una nova estructura de gestió del territori del Vallès, una estructura regida per la transparència, l’eficiència i el control democràtic real del seu funcionament. Així mateix, cal elaborar de forma urgent un Pla Director Urbanístic al Vallès que ens permeti de resoldre les greus mancances de la regió, tot buscant alternatives a projectes megalòmans com el Quart Cinturó.

13 d'octubre de 2010