Sabadell: La CUP defensa un model de gestió territorial basat en la simplificació administrativa

La CUP de Sabadell reclama el seu dret a participar en el debat ciutadà que l’Ajuntament de Sabadell ha pres el compromís sobre si Sabadell  […]La CUP de Sabadell

reclama el seu dret a participar en el debat ciutadà que l’Ajuntament

de Sabadell ha pres el compromís sobre si Sabadell  hauria o no

d’incorporar-se a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)


En aquesta direcció la CUP defensa un model de gestió territorial basat en la simplificació administrativa.


Això implicaria, per a la formació independentista, la dissolució de les diputacions provincials i els consells comarcals i

en la implantació d’unes vegueries basades en la transparència,

l’eficiència i el control democràtic real del seu funcionament.


A més a més, la CUP es partidària de la defensa d’un model territorial

a partir del concepte de sistemes de ciutats, de l’establiment de

diferents polaritats que articulin el país, preservant la pròpia

personalitat social, econòmica i paisatgística, apostant per les

infrastructures ferroviàries i pel transport col·lectiu i  garantint la

conservació d’àmplies àrees naturals d’ús públic i la viabilitat

ecològica del territori.


Per tant s'oposen a un instrument de gestió del

territori que parteix d’una concepció del país que fomenta els

desequilibris, amb una megalòpoli (la Gran Barcelona) que concentra el

poder polític i econòmic, i un gran “pati del darrere” amb caràcter

subsidiari.


I aposta perquè Sabadell esdevingui un pol de

referència que participi en l’articulació territorial, econòmica,

social i urbanística de tot el Vallès, liderant l’elaboració d’un Pla

Director que englobi aquestes dues comarques.

20 de febrer de 2010